Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Budžeti u BiH: Puki zbir nesuvislih brojki ili transparentan prikaz trošenja?

Netransparentnost budžeta omogućava nenamjensko trošenje javnih sredstava i omogućava brojne zloupotrebe.

Neke do sada nepoznate informacije o vašoj zemlji dostupne su preko sajtova institucija u inostranstvu. Pregledamo takve izvore.
Neke informacije koje vaše vlasti kriju dostupne su preko sajtova stranih institucija. Pregledamo takve izvore.
Subscribe to RSS - Zakon o slobodnom pristupu informacijama