Željko Komšić

Nedostatak informacija o mogućim sankcijama za novinara Tanjuga zbog negiranja genocida

Krivična prijava protiv novinara Tanjuga zbog negiranja genocida

Balkanski političari shvataju da politička poruka koju žele prenijeti glasačima ovisi o efikasnoj upotrebi novih tehnologija.

Subscribe to RSS - Željko Komšić