Liveblogging: pisanje priča u času dok se dešavaju

Liveblogging: pisanje priča u času dok se dešavaju

Liveblogging: pisanje priča u času dok se dešavaju

Liveblogging je format priče za digitalne platforme, mješavina stilova i tehnika izvještavanja u tradicionalnom novinskom stilu, prenosa sportskih utakmica na radiju i interaktivnosti blogova.

Novine su prvobitno odgovorile na mogućnosti koje nudi web tako što su objavljivali priče online nakon što bi se one pojavile u štampi. Zatim smo uvidjeli potrebu da odmah objavljujemo vijesti na webu i počeli smo da objavljujemo priče nalik na novinske ubrzo nakon što bi se događaj desio, recimo odmah nakon najave. Liveblogging je format priče za digitalne platforme, mješavina stilova i tehnika izvještavanja u tradicionalnom novinskom stilu, prenosa sportskih utakmica na radiju i interaktivnosti blogova.

Kako se pravi liveblog

Liveblogging je nova tehnika pisanja, te stoga možete da razvijate vlastiti stil. Evo nekoliko pristupa koje autori efikasno koriste:

Pišite liveblog u kraćim dijelovima, pri čemu svaki dio sadrži vrijeme objavljivanja i postavlja se iznad prethodnog. Na taj način će čitalac koji provjerava da li se nešto novo dogodilo vidjeti najnoviji dio na vrhu. Čitaoci koji počnu čitati prvi put u sred događaja treba da odu na dno i da čitaju prema vrhu ako žele da nadoknade što su propustili.

Pojedinačni dijelovi mogu biti kratki i sastojati se od jedne ili dvije rečenice (ako pišete na Twitteru, imate samo 140 znakova) ili od nekoliko pasusa, u zavisnosti od softvera i platforme koji se koriste za blog, kao i od priče. Mada svaki dio pripada lancu, pokušajte da to budu različite karike koje priči daju puno značenje.

Za veliku, ekskluzivnu priču na kojoj radi više zaposlenih, jedan od njih može biti zadužen da piše liveblog tempom kojim izvještači šalju informacije, na isti način na koji redaktor ponekad sastavlja novinsku priču na kojoj radi više kolega.

Za vrijeme kontrolisanog događaja gdje možete da pišete na laptopu ili mobilnom uređaju, možete koristiti liveblog kao bilješke, bilježeći posljednje događaje ili citate koje ćete možda upotrijebiti u priči. Ekskluzivan događaj ne mora biti pogodan za neprekidan liveblogging. Ipak, možete slati kratka najnovija dešavanja uz glavne događaje. Ponekad ćete imati slobodnog vremena, možda dok čekate na pres konferenciju u toku krize. Upotrijebite to slobodno vrijeme za pisanje najnovijih vijesti sa više detalja.

U liveblogu prostor ne predstavlja problem. U štampi možete imati samo 30 cm za priču, ali u liveblogu možete objaviti 15-25 dijelova dužine od jedne rečenice do nekoliko pasusa. No, to ne znači da je sve prihvatljivo. Ipak želite da to bude zanimljivo za čitanje. Međutim, neke stvari koje su zanimljive nekome ko prati događaj dok se on odvija nisu toliko zanimljive ili važne u rezimeu nakon što se događaj završi.

Autor može direktno objaviti liveblog na webu ili ga urednik može prvo brzo redigovati, a zatim objaviti. Ovo zahtijeva koordinaciju da bi urednik bio spreman da brzo objavljuje dijelove.

Liveblogovi sportskih događaja (koji se ponekad nazivaju “glog”, skraćeno od “game log” na engleskom jeziku) oslanjaju se na bogatu tradiciju živog radio i televizijskog pokrivanje sportskih događaja. Sportski liveblog treba da koristi tradicionalnu mješavinu prenosa uživo sa analizom i zanimljivostima.

Tačnost ostaje nužna

Liveblogging zahtijeva ogromnu promjenu našeg uobičajenog standarda cjelovitosti. Svakom dijelu nešto nedostaje, ma koliko se trudili da on bude dovoljan sam za sebe. Međutim, ne smijete oslabiti svoj standard tačnosti. Navedite izvor informacije za koju niste uspjeli da ustanovite da je zasnovana na činjenicama. Pitajte ljude odakle im informacije i prenesite njihovo objašnjenje. Ako u nešto sumnjate, nemojte to još objaviti. Čak iako vam neko iz vlasti nešto kaže, potražite mogućnost da to provjerite. Obavijestite čitaoce kada radite na provjeri nečega.

Razmislite o stilu

Stil vašeg livebloga mora odgovarati priči koju iznosite. Atletski susret ili lokalni festival mogu imati lagani stil kojim se prenosi uzbudljivi ili svečani karakter događaja. Liveblog spornog sastanka ili suđenja za ubistvo treba da bude pisan u ozbiljnom stilu koji je u skladu sa događajem. Međutim, ozbiljan sastanak može obuhvatiti i nekoliko laganih trenutaka ili smiješnih zgoda koji se ne bi uklopili u priču u štampi (ni prostorom, ni stilom), ali koji dobro djeluju kao pojedinačni dijelovi livebloga koji će postati ozbiljan kada i sastanak postane ozbiljan.

Kolumnista može iznositi mišljenja u liveblogu na isti način kao u štampi ili u komentatorskom blogu. Izvještač u pravilu ne bi trebao da koristi liveblog kao sredstvo za iznošenje mišljenja. O izuzecima se može razgovarati za urednikom prije pisanja livebloga. Naprimjer, izvještač koji takođe piše kolumnu ili kritike može koristiti liveblog u tu svrhu.

Pokušajte da angažujete publiku

Dok pišete liveblog, od publike tražite podatke, reakcije i pitanja. Kada vidite nešto što bi moglo predstavljati dobar lid za novinsku priču, pitajte publiku da li misli da bi to mogao biti dobar način da započnete. (Iako se i vama i njima može dopasti ideja, događaj nije završen i naknadni razvoj situacije vas može odvesti dalje od tog prvog lida, ali to je samo još jedna mogućnost da zatražite njihovo mišljenje.)

Ako čujete nekoga da iznosi tvrdnju koja vam se čini sumnjivom, možete pitati da li neko u publici ima informaciju o tome. Pazite da ne iznesete mišljenje da je neko u krivu; samo pitajte publiku za informacije koje to potvrđuju ili pobijaju: “Nisam to ranije čuo. Ako imate nekih informacija o toj temi, želio/željela bih da to čujem.”

Tražite mišljenje publike. Da ponovim, izbjegavajte da izrazite vlastito mišljenje osim ako ste se dogovorili sa urednikom da je mišljenje prikladno u vašem liveblogu. Možete izvijestiti o nečemu što se upravo dogodilo ili što je neko rekao i pitati, “Šta vi mislite o tome?” ili “Šta vi mislite kako će to ispasti?”


Koristi od liveblogginga

•    Neposrednost. Liveblog pomaže čitaocima da prate dešavanje ili dijalog za vrijeme događaja dok se on odvija.

•    Lojalnost korisnika. Liveblog pomaže u uspostavljanju vašeg sajta kao pravog mjesta gdje treba ići da biste dobili prve vijesti.

•    Promet. Vijest koja privuče pažnju čitaoca se pogleda jednom. Liveblog koji privuče pažnju čitaoca se pogleda više puta, jer se čitalac stalno vraća po najnovije informacije.

•    Ušteda vremena. Ako izvještavate o događaju kao što je suđenje, sastanak ili sportsko takmičenje, vaš liveblog može postati kombinacija vaših bilješki, čak i grubi nacrt priče koju ćete napisati za štampano izdanje. Možete napisati prvu rečenicu ili nekoliko važnih pasusa u liveblogu koje ćete moći izrezati i ubaciti u novinsku priču. Kritičar koji gleda koncert može pisati liveblog za svaku pjesmu po redu, pri tome praveći nekoliko pasusa koji će biti objavljeni u kritici u štampi. Čak i ako je stil u liveblogu grublji i iscjepkaniji od onoga što biste željeli za jedinstvenu priču koja glatko teče, moći ćete da izrežete i prenesete neke citate i činjenice. (Ova prednost se možda ne može koristiti za hitnu priču kao što je zločin, požar ili katastrofa, gdje izvještavate aktivnije nego u slučaju kontrolisanog događaja. Tada biste morali da napravite pauzu u izvještavanju za pisanje livebloga, što nije uvijek moguće.)

Nekoliko primjera liveblogova:


NYTimes.com liveblogs the Roger Clemens hearing (NYTimes.com u liveblogu prati saslušanje Rogera Clemensa)

RRStar.com covers shootings at Northern Illinois (PPStar.com izvještava o pucnjavi na Univerzitetu u Sjevernom Illinoisu)

Palm Beach Post trial coverage (Praćenje suđenja u listu Palm Beach Post)

Collegiate Times liveblogs massacre at Virginia Tech (Collegiate Times u liveblogu prati masakr na Univerzitetu Virginia Tech)

CNJOnline election blog (Izborni blog CNJOnlinea)

Colorado Springs Gazette Obama blog (Log o Obami u Colorado Springs Gazetteu)

Colorado Springs Gazette arts discussion (Diskusija o umjetnosti u Colorado Springs Gazetteu)

Colorado Springs Gazette Costco opening (Otvaranje Costcoa u Colorado Springs Gazetteu)

Fraser Sherman's City Destin, Fla., City Council meeting liveblog (Liveblog Fraser Shermana o sjednici Gradskog vijeća grada Destina na Floridi)


Ron Sylvester's Twitter trial coverage (Ron Sylvesterovo praćenje suđenja na Twitteru)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevela: Kanita Halilović
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originalni tekst ‘Liveblogging: Telling stories as they happen’ dostupan je na web stranici No Train No Gain.

Tekst je preuzet i objavljen na MC Online uz odobrenje web portala No Train No Gain (www.notrain-nogain.org). Svako dalje korištenje i distribucija ovog teksta podliježe uvjetima korištenja No Train No Gain portala koji su u cjelosti dostupni na web stranici www.notrain-nogain.org.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijevod i objavljivanje ovog teksta na MC Online omogućeni su zahvaljujući projektu Veza za zajednički angažman (VEZZA) koji podržava Švicarski ured za razvoj i saradnju (SDC). Više informacija o projektu VEZZA možete dobiti ovdje.