Radio vijest: pronađi i prezentiraj

Radio vijest: pronađi i prezentiraj

Metode pronalaženja vijesti su kontakti, dnevnik događanja, saopćenja za štampu, telefonske provjere, grupe za pritisak, inscenirani događaji, agencijski servisi, druge mreže / stanice. U prezentaciji vijesti/priloga najava je jedan od najvažnijih činilaca.

BBC WST

Metode pronalaženja vijesti

Držite otvorene oči i načuljene uši – Zapažajte stvari koje se događaju oko vas. Ako radite za lokalni radio, pronađite šta se dogadja na vašem lokalnom terenu. Razgovarajte s ljudima o onome šta im se dešava i šta ih najviše brine – izgradnja novih objekata, zapuštene kuće, opasni putovi itd.

Kontakti – Jedno od najznačajnijih sredstava za dobivanje vijesti je poznavanje ljudi koji učestvuju u novostima / novim pričama / vijestima.  Kontaktirajte ih, razgovarajte s njima, koristite ih.

Dnevnik događanja – Događjaji koji se dešavaju tog dana - suđenja, zvanična otvorenja, konferencije za novinare itd. Saopćenja za štampu - Mogu biti dobar izvor, ali obezbjedite da ne budu samo reklama za kompaniju, političku partiju ili organizaciju koja ih je objavila.

Telefonske provjere - kod policije, vatrogasaca, hitne pomoći. Mogu biti dobar izvor upravo nastalih vijesti (breaking stories) – urednik vijesti treba da redovno organizira takve provjere.

Političari – Mogu biti dobar izvor/kontakt.

Grupe za pritisak – Ljudi koji se zalažu za rješenje odredjenog problema.

Inscenirani događaji – Mogu biti korisni, ali isto tako mogu bit i propaganda.

Savjeti sa strane – Ljudi koji telefoniraju sa mogućim vijestima / pričama. Budite oprezni, informacije uvijek  provjerite jer mogu biti zaista neugodne glasine.

Agencijski servisi – Reuters; Press Association, Onasa, BH Press itd.

Druge mreže / stanice –Stalno držite konkurenciju na oku.

Priče / vijesti koje se upravo događaju

Kako prezentirati vijest/prilog

Najava (Cue)

Najava je jedan od najvažnijih činilaca pisanja za radio. To je uvod u sve ostalo:

iza najave ide isječak (clip)

iza najave ide javljanje (despatch)

iza najave ide razgovor (head-to-head)

iza najave ide dvosmjerni razgovor (two-way)

iza najave ide složeni prilog (package)

iza najave ide anketa (vox pop).

Zlatno pravilo za sve prilike jeste: neka najava bude jednostavna, sa snažnim naglaskom na sadašnjem vremenu gdje je god to moguće.

Počnite dobrom udarnom rečenicom...Drugim riječima, nemojte da se zaglibite u dugim, razvučenim titulama ljudi, te nazivima organizacija, konferencija, lokacija ili dogadjaja. Udjite u srce priče u jednoj rečenici.

 

Evo primjera kako to ne bi trebalo raditi:

Rano jutros u Centralnom domu pridruženih skretničara na platformama, delegati šest regionalnih komiteta Ujedinjenih graditelja tramvaja i kamiona počeli su preliminarne razgovore za ostvarivanje konsezusa u političkoj akciji čiji je zadatak nalaženje rješenja u industrjskom sporu koji je počeo prije tri sedmice u Momgradu, a direktori bi trebalo da su do sada već stigli.

Bolje bi bilo:

U toku su jutros započeti razgovori između uprave i vodja sindikata ... koji treba da izvuku iz ćorsokaka štrajk tramvajskih radnika u Momgradu.

To je jednostavno, neposredno, informativno, ne zahtijeva veliko prethodno znanje, u sadašnjem je vremenu i lako je za razumijeti. Jednom kad ste uspostavili jednostavnu polaznu tačku, dodajte pozadinu koja se traži: imena, mjesta, statistiku.

Razgovori...u sjedištu sindikata...slijede nakon dva dana intenzivnih telefonskih razgovora izmedju vođa vozača tramvaja i šefova kompanije... koji su do sada... odbijali da raspravljaju o rješenju tri sedmice starog spora.

Zatim, obezbjeđujemo više detalja i ulazimo u zvučni isječak (clip):

Dvije stotine vozača tramvaja zahtijeva povišenje plaća od šest posto...što čini 50 KM mjesečno. Međutim, uprava kaže da plaće mogu da porastu jedino ukoliko se umanji broj prazničnih dana. Veljo Krpokapa, predsjednik sindikata tramvajdžija, kaže da su njegovi ljudi odlučni da pobjede. (sada pustite audio clip)

Ovi principi, bez obzira šta sliiedi iza najave, uvijek su važni. Počnite jednostavno, obezbjedite detalje pozadine i boju i zatim krenite u zvučni "clip".

Npr. posljednji red koji najavljuje razgovor lice u lice (H2H): ..."govoreći našem izvjestaču Jovi Jovanoviću, direktor tramvajskog preduzeća Hasan Sina kaze da pozicija sindikata nije realistična..."

Npr. pred dvosmjerni (2-way) živi linijski intervju sa izvjestačem: ..."nas izvjestač Ana Tačna nalazi se pred štabom sindikata vozača tramvaja...Anice, izgleda da se nešto zanimljivo desilo u posljednjih nekoliko minuta...što se to događa?"...

Npr. pred anketu (vox pop): "...ali ko je u pravu u ovom sporu? Poslali smo reportera da pita ljude u Momgradu šta oni misle o štrajku..."

Npr. pred složeni prilog (package): "Jutros je izgledalo da nijedna strana nije spremna na kompromis...ali, izgleda da je postignut neki napredak u posljednjih nekoliko sati. David Rok izvjestava o današnjim odlučujućim pregovorima..."

Npr. pred živu raspravu za okruglim stolom u studiju: "...ovo je pozadina postojeće situacije, ali što reći o budućnosti? Sa mnom su ovdje Huso Sina, glasnogovornik tramvajskog preduzeća, i Veljo Krpokapa, vodja sindikata vozača u Momgradu. Veljo, počeću sa pitanjem...vaši ljudi su u štrajku već tri sedmice...da li je tačno da postoji razlika u stajalištima unutar sindikata...glede potrebe za kompromisom?"

Kao “uživo” (As-Live)

Ovaj naziv odnosi se na slučaj kad ranije snimljeni intervju, najčešće s lica mjesta, emitujemo na način da izgleda “uživo”, tj. kao da se događa sada. To može biti korisna i atraktivna forma koja daje program karakter neposrednosti i autentičnosti. Ipak, budite oprezni, specijalno u programu vijesti, jer novosti brzo mogu da nas preteknu i gledišta iznesena u intervjuu prestanu da budu vrijedna.Koliko dugo treba da traje "as live" (kao uživo)? Zavisi: prosječno od 45 sekundi do 5 minuta.

As-live (kao uživo) ima dviie ključne komponente: prvo, najavu mora da čita voditelj programa uživodrugo, snimljeni intervju mora da montira sam reporter.

Ovaj snimak MORA početi reporterovim opisom scene: gdje je, s kim će da razgovara, o čemu, zašto itd. Pokušajte scenu učiniti živom: slikajte sliku riječima, povedite slušaoce na lice mjesta, omogućite im da vide šta se dogadja, da osjete atmosferu. Efikasan šum pozadine pomaže. Pogledajte ove primjere:

SCENARIO 1 :

Posljedice lokalnog požara. Reporterov zadatak je da razgovara sa odraslim vodjom omladinske grupe čije svakonedjeljno sastajalište sinoć uništeno.

Priča počinje najavom spikera iz studija: "Pedeset izviđača iz Mogamjesta ostalo je jutros bez doma pošto je sinoć vatra uništila njihovu salu za sastanke. Vatrogasci kažu da još ne znaju šta je uzrokovalo požar u Srebrnoj ulici. Maloprije je nag reporter Filip Lisica otišao da vidi štetu..." Snimak počinje Filipovim glasom:..."Stojim u ugljenisanoj ljušturi izvidjačkog doma... svuda oko mane mogu da vidim zacrnjene drvene grade... sa zidova kaplje voda posuta iz vatrogasnih šmrkova... i zadah dima od sinoćnjeg požara gotovo je nepodnošljiv. Ovo je bilo živo mjesto sastanaka izvidjača svih uzrasta... a sada je ruševina. Sa mnom je starješina izvidjača Vili Fogl, koji je bio zadužen za aktivnosti ovdje posljednjih petnaest godina. Vili, ovo mora da je veoma tužan dan za vas?"

Emitovanje se nastavija as-live razgovorom lice u lice (H2H) izmedju Filipa i Vilija:

VF: "Da...ovo je strašno... mi jednostavno ne možemo da vjerujemo šta se dogodilo... " itd.

Prilog se završava Filipovim vraćanjem riječi spikeru u studiju ("haning back").

SCENARIO 2:

Stotinu studenata će da učestvuje u sponzorisanoj trci na 10 kilometara da bi prikupili novac za lokalno sirotište. Naša reporterka bila je tamo da razgovara sa njima pred start trke. Vratila se, montirala razgovor i mi ga sada emitujemo "kao uživo" (as live) u podnevnoj emisiji vijesti:

Priča počinje najavom iz studija: "Stotinu studenata Medicinskog koledža u Momgradu upravo su na sredini desetkilometarske staze dobrotvome trke... oni nastoje prikupiti novac za sirotište Sretna dolina. Nadaju se sumi od najmanje dvadest tisuća KM  potrebnih za novi minibus. Jutros je naša reporterka Suzana Šiljak otišla u Bačvarsko polje da razgovara sa organizatorima trke pred njen početak..."

Snimak počinje Suzaninim glasom: "Evo me ovdje na startnoj liniji trke u Bačvarskom polju...dan je sunčan... Vidim destine uzbudjenih studenata poredanih i spremnih da krenu. Neki u smiješnim kostimima. Sa mnom je organizator današnje trke Norma Ljeposavić... Norma kako ste došli na ovu ideju?"

Snimak se nastavlja razgovorom lice u lice (H2H) izmedju Suzane i Norme o dogadjaju sve dok Suzana ne vrati riječ spikeru u studiju ("hands back"). Napomena: poslije emitovanja snimka spiker mora da odjavi prilog i objasni da je intervju napravijen PRIJE trke koja se odvija SADA.

Napomena: Kako u "as live" razgovoru može da bude više učesnika, reporter mora da se pobrine da svi oni budu identifikovani prije poslije njihovog govora.

Postoje različiti načini zaključivanja "as live" razgovora. Obično reporter vraća riječ spikeru u studiju ("hands back"), tj. kaže nešto kao: "Ovo je sve za sada iz Bačvarskog polja, idemo nazad u studio." Na to će spiker u studiju da odjavi prilog riječima: "Bila je to naša reporterka Suzana Šiljak koja je razgovarala sa studentima medicine koji su učestvovali u dobrotvrnoj zabavnoj trci za sirotište u Momgradu."

Iako se ova tehnika naziva "kao uživo" (as live), nije pametno zavaravati slušatelje da povjeruje da je to STVARNO ŽIVO emitovanje.

Prije svega to nije pošteno, a zatim to može da vam se vrati milo za drago - ako pukne traka se čuje log montažni rez. Oboje dovodi u opasnost kredibilitet vaše redakcije vijesti. Ipak, niz pošteno prezentovanih "as live" razgovora licem u lice (H2H) može biti interesantan za emitovanje vođenje slušalaca na razne lokacije unutar jednog istog programa. Oni takođe dobro funkcionišu u dokumentarcu, gdje se isti reporter premješta s mjesta na mjesto. Eksperimentišite sa "as live" razgovorima, oni su jednostavni ali veoma efikasni.

Materijal korišten na BBC Školi novinarstva Media centra Sarajevo