Istraživačko novinarstvo u digitalnom dobu

Istraživačko novinarstvo u digitalnom dobu

Istraživačko novinarstvo u digitalnom dobu

Fokus diskusije na temu „Istraživačko novinarstvo u digitalnom dobu“ koja je počela jutros u Mediacentru u Sarajevu stavljen je na istraživačko novinarstvo u kontekstu novih tehnologija, te njihov utjecaj na društvo i odgovornost vlasti.

Učesnici raspravljaju o položaju istraživačkog novinarstva u BiH i regionu, Velikoj Britaniji i SAD-u u kontekstu korištenja novih alata za prezentovanje sadržaja.

U Bosni i Hercegovini najveće prepreke za razvoj istraživačkog novinarstva su nedostatak novca, preopterećenost novinara i politički utjecaj na medije, smatraju neki od učesnika.

Drew Sullivan, urednik projekta OCCRP, kaže da više ne postoje novinari u tradicionalnom smislu, već da oni danas moraju biti ujedno i analitičari i programeri.

“Sve ono o čemu smo učili u školi o novinarstvu zahtijeva ponovno razmišljanje. Uzor nam više nisu novine već Silikonska dolina“ ističe Sullivan.

Eldin Karić, urednik magazina Žurnal, smatra da internet uz mnogobrojne prednosti poput jeftinog i brzog pristupa nosi sa sobom i nedostatke u vidu nepostojanja online redakcija i novinarskog prenošenja podataka umjesto istraživanja.

“Ne možete zamisliti čovjeka u Bosni i Hercegovini kako ujutro pije kafu i čita izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine. Imate samo bazu iz koje morate izvaditi novinarsku priču. Morate imati novinare, mišljenje druge strane, mišljenje eksperata i ljudi koji prate cijelu priču“ navodi Karić.

Osvrnuo se na nekadašnje tradicionalne medije koji su nekada uspijevali zadržati standarde i prave teme uvijek u fokusu.

Mirjana Jevtović, novinarka B92, ističe da u Srbiji digitalni mediji podilaze publici kao i slijeđenju primjera tabloida, no dodaje da je na svakom mediju da se izbori sa različitim pritiscima i cenzurama.

George Arnett, novinar iz britanskog Guardiana, ističe da su alati data novinarstva besplatni, dostupni svima te da ih novinari mogu veoma lako savladati.

Konferencija je organizovana uz podršku USAID-ovog projekta Jačanja nezavisnih medija SIM kojeg implementira Internews BiH te Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH OPA.