Anonimni komentari i urednička odgovornost

Anonimni komentari i urednička odgovornost

Tokom 2012. godine Vijeće za štampu primilo je oko 200 žalbi od kojih se većina odnosila na anonimne komentare na web portalima.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu, Ljiljana Zurovac, ističe da problem nisu oni portali koji imaju jasno predstavljene urednike i saradnike, već oni koji nemaju nikakvu identifikaciju i koje se ne može ni kontaktirati.

"U trenutku kada anonimni posjetitelj postavlja sadržaj, urednik nije odgovoran za njega. Ako je nakon postavke utvrđen diskriminacijski sadržaj ili sadržaj s govorom mržnje, onda se mora urednik opomenuti. U slučaju da urednik ne izbriše sadržaj zbog kojeg je opomenut, on postaje odgovoran," navodi Ljiljana Zurovac.

Program "Borba protiv govora mržnje, tolerancije i profesionalizacija medija u BiH" zajednički je projekat Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, Regulatorne agencije za komunikacije, Vijeća za štampu i Udruženja BH novinari. 

Kompletan razgovor sa gđom. Zurovac možete pogledati na videu ispod.