komentar

Umjesto komentara

Karikaturist Midhat Ajanović Ajan osvrnuo se na jednu od najaktualnijih tema sa međunarodne političke scene.

Komentari se mogu slati isključivo na mail adresu.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu, Ljiljana Zurovac, govori o praksi komentarisanja na web portalima.

Raskid s tradicijom i tipičan američki pristup učenju pisanja za medije u knjizi Najila Kurtića donosi suvremenost, ali i ponešto čega bi se i Amerikanci trebali odreći…
Autor daje nekoliko praktičnih savjeta za stvaranje snažnije korisničke zajednice i odbijanje zlobnika i rasista sa komentara na novinarskim web stranicama.
Ljubomir Živkov, komentator nedeljnika «Vreme» i TV B92, detaljno objašnjava tehnike koje koristi za komentarisanje, od metoda preterivanja, apsurda, nenaučne fantastike, parabole, pa do saveta «Nemojte ni na tren poželeti da vašeg junaka satrete! Neka se junak malko štrecne», osim ako...
Subscribe to RSS - komentar