Banja Luka: "Protestni sastanak" povodom pritisaka na rad novinara

Banja Luka: "Protestni sastanak" povodom pritisaka na rad novinara

Banja Luka: "Protestni sastanak" povodom pritisaka na rad novinara

Tekst uz dozvolu prenosimo sa portala BUKA, gdje je originalno objavljen pod naslovom "Novinari sa gorčinom dočekali praznike: Ova tjeskoba nas podsjeća na devedesete".

Foto: Aleksandar Trifunović

Klub novinara Banjaluka danas je organizovao "protestni sastanak" povodom pritisaka na rad novinara. Novinari su na ovaj način zajedno iskazali odlučan stav protiv sve učestalijih pritisaka i pokušaja ugrožavanja medijskih sloboda. Novinari su podsjetili na nedavni pretres prostorija portala Klix.ba, kao i da su prije nekoliko dana u Mostaru napadnuti i urednici portala Tacno.net.

Na protestnom sastanku pročitani su i zahtjevi novinarske zajednice koji će biti upućeni vlastima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i BiH. Okupljeni novinari su rekli da i oni jednom moraju reći “dosta je”. Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka pročitao je proglas koji je upućen na mnoge adrese, a između ostalog u njemu stoji da su se novinari i novinarke BiH, cjelokupna medijska zajednica i građani ove države posljednjih dana suočili su se sa brutalnim ugrožavanjem medijski sloboda i sigurnosti novinara.

“Fizički napadi na novinarske ekipe BNTV i TVSA, sudska zabrana objavljivanja informacija za FTV, upad policije u redakciju portala Klix.ba, uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u Palatu predsjednika Republike Srpske i verbalni napad na urednike portala Tačno.net, samo su dio od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavanja i individualnih prava novinara, zabilježenih u Liniji za pomoć novinarima od 2006. do danas”, kazao je Vukelić.

Ističe da je među tim slučajevima zabilježeno 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću, a samo u 15 % krivičnih djela prema novinarima donesene su pravomoćne presude. “U 22% slučajeva nije ni pokrenuta, a kamoli provedena istraga dok je u 23,5% slučajeva došlo je do ‘zatvaranja’ predmeta, bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara. Imajući u vidu stalna kršenja medijskih slobodna i ugrožavanje sigurnosti novinara u BiH, uključenost javnih službenika i visokopozicioniranih političara u napade na novinare, nedostupnost pravde novinarima i novinarkama - žrtvama nasilja, kao i izostanak efikasne akcije nadležnih državnih organa i institucija”, kaže on.

U protestnom pismu dalje stoji da novinari i novinarke, članovi Udruženja BH novinari i Kluba novinara Banjaluka, zahtijevaju od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti - od kantona, preko entiteta do države i Brčko distrikta provođenje nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim nezakonitim djelima prema novinarima, kao i poduzimanje drugih pravnih radnji koje će će rezultirati kaznama za počinitelje. Linija za pomoć novinarima će podijeliti sa nadležnim organima i institucijama vlastitu bazu podataka o neprocesuiranim slučajevima kršenja prava novinara i slobode izražavanja; "Od Kancelarije predsjednika Republike Srpske hitno izdavanje akreditacije novinarima BN TV iz Bijeljine, koja im je neophodna za praćenje aktivnosti predsjednika RS Milorada Dodika i izvještavanje sa događaja od značaja za javnost. Od Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačkno - neretvanskog kantona hitnu i profesionalnu istragu o napadu na Šteficu Galić i Amera Bahtijara, urednike portala Tacno.net, kao i objavljivanje rezultata istrage u roku od 7 dana", ističe se među zahtjevima. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH hitnu istragu o upadu policije u redakciju portala Klix.ba i postupanje Specijalog tužilaštva Republike Srpske, Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo i Općinskog suda Sarajevu koji su, kao pravosudne institucije, sudjelovali u izdavanju naredbe o pretresu. "Od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo detaljnu analizu postupanja policije u vezi sa pretresom prostorija portala Klix.ba u kontekstu kršenja prava na slobodu izražavanja i prava novinara na zaštitu izvora informacija, zaštićenih Evropskom poveljom o ljudskim pravima, ustavima entiteta i države BiH, kao i zakonskim propisima iz oblasti krivičnog i građanskog prava", stoji u saopštenju. Od Predsjedništvo BiH se traži da se najhitnije pozabavi kršenjima medijskih sloboda u BiH i prava novinara na siguran i slobodan rad, te u skladu sa svojim ovlastima, poduzme mjere koje će osigurati poštivanje slobode izražavanja od strane državnih i javnih institucija, na način kako je to nevedeno u predpristupnom Sporazmu i više godišnjih izvještaja o napretku BiH u procesu EU integracija. "Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune u navedenim i razumnim rokovima, BH novinari će pozvati novinare i medijske uposlenike iz cijele države na javna okupljanja pred nevedenim institucijama, dok se i posljednji zahtjev ne ispuni a javnost obavijesti o mjerama koje su poduzeli u cilju stvaranja sigurnog i tolerantnog okruženja za rad svih medija i novinara u Bosni i Hercegovini", stoji u saopćenju.

Udruženje BH novinari i Klub novinara Banjaluka pozivaju ostala novinarska udruženja i medijske sindikate u BiH da podrže nevedene zahtjeve, te da iskažu punu solidarnost sa novinarima i novinarkama, čija se prava sistematski i godinama ugrožavana. "Međunovinarska solidarnost, snaga i jedinstvo medijske zajednice u odbrani slobode izražavanja i prava novinara, uz mnogo odgovornije i profesionalnije postupanje nadležnih državnih i javnih institucija, garant su uspješnosti naše borbe za više medijskih sloboda i sigurnost novinarske profesije u BiH", navodi se na kraju protestnog pisma. Milkica Milojević, predsjednica Udruženja BH novinari rekla je da je bitno da novinari ne ćute. “Mi se ovdje ne borimo samo za sebe i svoja profesionalna prava, nego se borimo za pravo građana ove zemlje da imaju pravovremenu, tačnu i sveobuhvatnu informaciju, da žive u tolerantnom društvu u kojem su poštuju, između ostalog i evropske konvencije. Sve ovo što se dešavalo posljednih pretprazničnih i prazničnih dana od Banjaluke do Sarajeva, Mostara i Brčkog uslovilo da da mi sa gorčinom dočekamo ove praznike, sa tjeskobom koja nas podsjeća na devedesete. Nadam se da nas taj utisak vara i nadam se da ćemo se uspjeti izboriti da dostojanstveno i profesionalno radimo svoj posao”, rekla je Milojević.