CPJ: Sve više novinara i novinarki progovara o seksualnom nasilju na zadacima

CPJ: Sve više novinara i novinarki progovara o seksualnom nasilju na zadacima

CPJ: Sve više novinara i novinarki progovara o seksualnom nasilju na zadacima

Novinari i novinarke sve više su spremni govoriti o seksualnom nasilju kojeg trpe tokom svojih radnih zadataka.
 
Povećao se broj onih koji govore o seksualnom nasilju kroz koje su prošli u odnosu na prije pet godina, kada je Komitet za zaštitu novinara načinio prvi izvještaj o napadu na novinare,
 
U izvještaju "Napadi na štampu" navodi se da žrtve nasilja, prije svega žene, ali i muškarci, koji učestalo progovaraju o ovoj vrsti nasilja, pomažu u reduciranju stigme i olakšavaju drugim žrtvama da pričaju o svojim iskustvima.
 
"Kako više novinara progovara o ovim skrivenim zlostavljanjima, CPJ ima veću mogućnost da zabilježi prijestupe. To znači da će nam više podataka pomoći da razumijemo prirodu i obim problema", napisao je povodom objavljivanja izvještaja Joel Simon, izvršni direktor Komiteta za zaštitu novinara.
 
Novinari se prilikom obavljanja profesionalnih zadataka suočavaju sa rizikom od seksualnog nasilja, i urednici, rukovodioci, kolege kao i zagovarači slobode medija, moraju poštovati i podržati njihovu odluku, tražeći načine da umanje te rizike, ali i razumijevajući da oni nikada ne mogu biti eliminisani, navodi se u izvještaju.
 
"Realnost seksualnog nasilja – da ne spominjemo druge izazove s kojima se žene suočavaju dok nam donose vijesti – nikada ne trebaju biti upotrijebljeni kako bi ograničili prilike. Iako je do rješenja teško doći, govoriti otvoreno je važan prvi korak", napisao je Simon.
 
Izvještaj, također, donosi tekstove o drugim problemima s kojima se novinari susreću kao što su internet trolovi, opasnosti izvještavanja o LGBT temama u Africi ili zlostavljanje na internetu.