Da li je interaktivnost budućnost štampanih medija?

Da li je interaktivnost budućnost štampanih medija?

Britanska skupina Interactive Newsprint predstavila je na konferenciji SXSW tehnologiju za povezivanje štampanih medija sa internetom.

Tim Interactive Newsprint-a razvio je tehnologiju koja čitaocu omogućava da pritiskom na riječi u tekstu štampanom na interaktivnom papiru čuje dodatne audio sadržaje, glasa u anketi ili "lajka" nešto na Facebooku. Još jedna mogućnost ove tehnologije je praćenje analitičkih podataka o navikama čitalaca štampanih medija elektronskim putem, što bi bilo od posebnog interesa za oglašivače.

Inicijativu "Interactive Newsprint" vode tri britanska univerziteta, koji su u svojim ispitivanjima načina unapređenja komunikacije u zajednici došli do zaključka da su je taktilni doživljaj čitanja još uvijek veoma tražen, unatoč popularnost mobilnih i drugih prenosnih elektronskih uređaja. Tehnlogija još uvijek nije spremna za masovnu proizvodnju ali njeni tvorci vjeruju da bi mogla biti za 5 godina.

Izvor: Editor's Weblog, Editor & Publisher