interaktivnost

Britanska skupina Interactive Newsprint predstavila je na konferenciji SXSW tehnologiju za povezivanje štampanih medija sa internetom.

Nekoliko jednostavnih trikova mogu značajno da povećaju povratak posetilaca na sajt i vreme koje provode na njemu, a svi se tiču prezentacije sadržaja.
Prilagodljivost je ključni kvalitet današnjeg novinara, ali prilagodljive moraju biti i informacije s kojima oni rade.
Sadržaj koji stvaraju korisnici ima potencijal da posluži dobrom novinarstvu, koje u svojoj osnovi teži da proširi tržište ideja.
Stvaranje priče u multimedijalnom svijetu

Objavljivanje novinarskih priča u svijetu višestrukih platformi uključuje nekoliko izbora. Ne odnose se svi na svaku priču, ali ih za svaku priču treba razmotriti.

Subscribe to RSS - interaktivnost