Hrvatska: Niska stopa gledanosti televizije

Hrvatska: Niska stopa gledanosti televizije

Istraživanje sprovedeno u Hrvatskoj pokazalo je kako sve manj broj stanovnika prati televizijski program.

Istraživanje, prema kojem se broj ljudi u Hrvatskoj koji uopće ne gledaju televiziju, povećava, predstavila je Darja Kupinić Guščić, direktorica Media net-a,. Dok je u septembru 2012. godine navedenu skupinu činilo 3,5%, u februaru 2013. broj osoba koje ne gledaju televiziju narastao je do 6%. Kupinić Guščić navela je kako je na pad gledanosti najviše uticao pad nacionalnih programa, dok je primjećen rast gledanosti televizija koje se bave sportskim sadržajem.

Kada su u pitanju štampani mediji, istraživanje je pokazalo da su trivijalni sadržaji i sport postali ono što najviše zanima čitatelje. Novine sa "ozbiljnim sadržajem" doživjele su pad u odnosu na prošlu godinu. Vodeće mjesto uvjerljivo drže dnevne novine 24 sata, a slijede ga Jutarnji i Večernji list. Slična situacija zabilježena je i kod praćenja sadržaja na portalima, gdje je čitanost najviše porasla na sportskim portalima, kao i portalima novina koje više sadržaja posvećuju sportu.

Izvor: Poslovni.hr