Internews: Predstavljanje novih grantova za medije

Internews: Predstavljanje novih grantova za medije

Osam novih grantova dodijeljeno je medijima i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, kroz Projekat podrške nezavisnosti medija u BiH. Projekat implementira Internews u BiH, a finasira USAID. Dodjela grantova je održana u prostorijama Mediacentra Sarajevo.

U ovom krugu dodjele grantova, odobreni su projekti u tri kategorije: inovativni, online medijski projekti; istraživačko novinarstvo i ljudska prava. Dobitnici grantova su web portali: žurnal.info, manjine.ba, tačno.net, abrašmedia.info, etrafika.net, snimaj-sve.com platforma za promociju građanskog novinarstva, te dvije nevladine organizacije Media Plan Institut i Sarajevski otvoreni centar.

Projekat podrške nezavisnim medijima u BiH implementira Internews od oktobra 2010. godine. Do sada je kroz program malih grantova podržan 41 projekat ukupne vrijednosti oko 600 000 dolara. Pored malih grantova, Internews sa partnerima (Mediacentar Sarajevo, Annenberg škola za globalne komunikacije Univerziteta u Pensilvaniji, te univerzitetima u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Zenici), radi na razvoju medijskog prava i medijske pismenosti u BiH, organizira i podržava različite treninge za novinare i novinarke, te za studente i studentice novinarstva.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je cijelu godinu, sa kvartalnim pregledima primljenih projekata. Više informacija o dostupnim grantovima, kao i ostalim aktivnostima u okviru projekta, možete pronaći na zvaničnoj stranici Internews-a BiH

Video prilog sa predstavljanja dobitnika novih grantova možete pogledati u nastavku.