Istraživanje: Elektronski mediji u Republici Srpskoj

Istraživanje: Elekronski mediji u Republici Srpskoj

Istraživanje: Elektronski mediji u Republici Srpskoj

Prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka iz Banjaluke, gotovo 97% ispitanika se izjasnilo da gleda televiziju, a najčešće provode od 2 do 3 sata ispred televizijskog prijemnika (35,77%). Interesantan je i podatak da gotovo 10% ispitanih provodi 4 sata i više ispred televizije, što je u skladu sa istraživanjima koja zastupaju tezu da je televizija medij koji igra značajnu ulogu u procesu socijalizacije.

Što se tiče gledanosti pojedinih televizijskih kanala, prema rezultatima, u Republici Srpskoj najčešće se gleda BN televizija (27,87%), zatim slijede RTRS sa 20%, te ATV sa 12%. Neku drugu televizijsku stanicu izabralo je 9,93% ispitanika.

Podaci o centralnim informativnim emisijama ističu malu gledanost dnevnika koji se emitiraju prije termina u 19:30, kao i relativno mali udio dnevnika BHRT-a. Imajući u vidu podatak da se najčešće gleda BN televizija, a da je nagledaniji dnevnik RTRS-a, ističe se uticaj i značaj javnog servisa entiteta na kreiranje dnevnog reda.

Kada je u pitanju radio, njegov uticaj je relativno nizak. Naime, svakodnevno radio sluša samo 19,39% ispitanika. Najčešće se sluša BN radio (30%), zatim slijede Radio Republike Srpske (14,66%) i Big 2 radio iz Banja Luke (8,82%).

Istraživanje je provedeno u periodu od 26. do 28. septembra 2014. godine, na uzorku od 1.136 ispitanika.

Izvor: Evropska opservatorija za novinarstvo