Istraživanje: verifikacija i autorska prava najveći problemi građanskog novinarstva

Istraživanje: građansko novinarstvo

Istraživanje: verifikacija i autorska prava najveći problemi građanskog novinarstva

Istraživanje američkog Tow centra o građanskom novinarstvu pokazuje da mediji rado koriste sadržaje koje šalju građani reporteri ali nerado navode odakle su ih dobili.

Foto: Pixabay/Unsplash

Američki Tow centar za digitalno novinarstvo pri Univerzitetu Kolumbija nedavno je objavio iscrpan izvještaj o jednom od najaktuelnijih fenomena u medijima danas: građanskom novinarstvu. Rezultati istraživanja pod nazivom "Amateur Footage: A Global Study of User-Generated Content in TV and Online News Output" pokazuju da, iako veoma rado koriste sadržaje koje proizvode građani, pogotovo u situacijama udarnih vijesti i izvještavanja sa lica mjesta, mnoge medijske kuće nemaju ustaljene procedure korištenja sadržaja sa društvenih mreža i da profesionalni novinari građansko novinarstvo često smatraju konkurencijom, te da kombinacija ova dva faktora utječe na to da se za sadržaje preuzete sa društvenih mreža ne daje propisna atribucija ili se oni jednostavno pripisuju društvenim mrežama.

"Pripisati sadržaj YouTube-u ili Instagramu jednako je kao pripisati ga telefonu", smatra Mark Little, osnivač Storyful-a, servisa za verifikaciju UGC-a (eng. user generated content). Prema istraživanju, koje je analiziralo preko hiljadu sati televizijskog programa i dvije hiljade web stranica osam međunarodnih medijskih kuća (među kojima su CNN International, BBC i Al Jazeera English), čak 72% korištenog UGC sadržaja nije označeno kao takvo i samo 16% sadržaja koje televizijske stanice preuzimaju od građana je propisno atribuirano.

Autori izvještaja i intervjuisani medijski menadžeri smatraju da postoji realna mogućnost tužbi protiv medijskih kuća ukoliko se prakse poštivanja autorstva građanskih novinara ne promijene.

Izvor: Gigaom, SayAnythingBlog