Materijali snimljeni tokom protesta bit će privremeno oduzeti

Materijali snimljeni tokom protesta bit će privremeno oduzeti

Materijali snimljeni tokom protesta bit će privremeno oduzeti

Zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, Općinski sud u Sarajevu izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta kompletnih audio, video i tekstualnih materijala sačinjenih prilikom protesta građana u Sarajevu. 

Prema navodima iz Dnevnog Avaza, "u toj naredbi se od RTVBiH, RTVFBiH, TV 1, 'Al Jazeera Balkansa', 'Dnevnog avaza', 'Oslobođenja', 'Intersofta', 'Hayat TV-a', TVSA i OBN-a traži da inspektorima predaju kompletan audio-video-tekstualni materijal sačinjen prilikom protesta građana BiH na području grada Sarajeva od 7. do 11 februara 2014. godine, uključujući audio-video-tekstualni materijal pohranjen u kompjuteru ili sličnim uređajima za automatsku obradu podataka. Predmeti će, kako je navedeno u naredbi, privremeno biti oduzeti u roku od 15 dana od izdavanja naredbe, a u svrhu da posluže u krivičnom postupku.

Osoba koja odbije predati traženi materijal može biti kažnjena novčano do 50.000 KM, a u slučaju daljnjeg odbijanja može biti pritvorena."

Izvor: Dnevni Avaz