Mediji i borba protiv korupcije

Mediji i borba protiv korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježen je 9.12. konferencijom "Mediji i borba protiv korupcije".

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) su u Sarajevu organizovali konferenciju na kojoj se govorilo o mogućnostima medija da se bore protiv korupcije. Direktorica CIN-a Leila Bičakčić je rekla da je uloga novinara u borbi protiv korupcije  krucijalna i da će institucije raditi efikasno, ukoliko i mediji svoju funkciju obavljaju na pravi način. „Situacija u BiH je takva da su mediji pod političkim pritiskom. Imamo malo istraživanja i medijska retorika je potpuno politički obojena“, rekla je Bičakčić. 

Novinari iz regiona su tokom konferencije govorili o iskustvima rada na pričama o korupciji. Većina novinara koji rade u medijima u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori smatra da ne rade u potpuno sigurnom okruženju, da trpe pritiske u svome radu i da njihov rad ne donosi društvene promjene, prenosi CIN. Problemi novinara su i ograničen pristup informacijama javnih institucija, te finansijski i politički pritisci. Nekoliko učesnika je naglasilo potrebu za većom novinarskom solidarnošću pri radu na istraživačkim pričama i prijavljivanju slučajeva zastrašivanja.

Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu, u BiH djeluju: 139 radiostanica, 43 javne i privatne tv-stanice, javni emiteri, 9 dnevnih medija, oko 105 magazina, 7 novinarskih agencija te internetski portali. Prema ovogodišnjem istraživanju udruženja, većina od 500 ispitanika smatra da je u zemlji prisutna politička ovisnost medija i da je sloboda medija malo ili nikako prisutna.

Izvor: CIN