Mijatović: Pronaći način za dugoročnu održivost sistema javnog emitovanja

Mijatović: Pronaći način za dugoročnu održivost sistema javnog emitovanja

Mijatović: Pronaći način za dugoročnu održivost sistema javnog emitovanja

Predstavnica OSCE-a za slobodu medija, Dunja Mijatović, pozvala je predstavnike novoizabrane vlasti Bosne i Hercegovine da riješe goruća pitanja koja bi mogla dodatno ugroziti osjetljivu situaciju u državi u oblasti slobode medija, a koja se odnose na održivost javnih emitera i prelazak na digitalni sistem emitovanja.

"Krajnje je vrijeme da se pronađe način za ostvarenje napretka i osigura dugoročna održivost sistema javnog emitovanja", napisala je Dunja Mijatović u pismu od 3. aprila, upućenom Denisu Zvizdiću, predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. „Ovim putem pozivam predstavnike vlasti da osiguraju uspostavu efikasnog sistema finansiranja, koji će obezbijediti i finansijsku i uređivačku nezavisnost javnih emitera, prije nego što dođe do kolapsa sistema.“

Primjena postojećeg sistema naplate RTV takse putem telefonskih računa prestaje 26. aprila 2015. godine. Predstavnica OSCE-a za slobodu medija, je 2012. godine inicirala izradu dvije sveobuhvatne pravne analize, kojima je izvršena procjena zakona na polju sistema javnog emitovanja i zakonodavnog okvira o radu Regulatorne agencije za komunikacije, a koje su sadržale i preporuke o načinu finansiranja javnog servisa emitovanja.

Također je apelovala na političke stranke da obustave svoje pozive na neplaćanje RTV takse. Pored toga, Dunja Mijatović pomenula je i pitanje prelaska na digitalni sistem emitovanja. „Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji koja još nije poduzela značajne korake ka digitalizaciji“, kazala je Dunja Mijatović. „Zbog ovoga bi neka područja države mogla ostati bez televizijskog signala nakon 17. juna, koji predstavlja krajnji datum za prelazak.“

Predstavnica OSCE-a za slobodu medija pozvala je predstavnike vlasti da zajednički rade sa Regulatornom agencijom za komunikacije, koja je izradila plan u cilju svođenja negativnih posljedica kašnjenja na najmanju mjeru. 

Izvor: OSCE