RTRS: Ko je ugrozio proces digitalizacije?

RTRS: Ko je ugrozio proces digitalizacije?

RTRS: Ko je ugrozio proces digitalizacije?

O pitanju ugrožavanja procesa digitalizacije, pokušali smo pokriti sve strane uključene u taj proces. Iz Radio - televizije Republike Srpske, dobili smo dopis naslovljen na direktora Radio - televizije Bosne i Hercegovine Muhameda Bakarevića kao i direktora Radio - televizije Federacije BiH Džemala Šabića, koji objavljujemo ispod. 

"Sa gore navedenim radnjama koje ste svjesno uradili, nepoštovanjem odluka Savjeta minstara BiH i neizdavanjem dozvola od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i konstantnim pritiscima i prijetnjama Ministarstva komunikacija i transporta BiH da RTRS učestvuje u protupravnim aktivnostima, smatramo da je proces digitalizacije JRTV servisa u BiH ugrožen. "

 Cijenjeni,

Iz dopisa Regulatorne agencije za komunikacije BiH br: 05-29-3494-1/14 od 19.11.2014 godine - Predmet: zahtjevi za dodjelu dozvola iz Projekta, jasno je vidljivo da ste grubo i jednostrano, suprotno dogovoru, zaključcima Odbora sistema, odlukama Savjeta ministara BiH, i Pravilima Regulatorne agencije za kominunikacije BiH, podnijeli zahtjeve za izdavanje dozvola za sve pojedinačne dionice u digitalnom mikrotalasnom sistemu, kao i za svih 6 lokacija za digitalno emitovanje.

Na ovaj način ste direktno i svjesno, iz nama nepoznatog razloga, prekršili:

- Dogovor i zaključke (dostavljeno RAK-u ) sa 40. sjednice Odbora sistema JRTV servisa u BiH od 04.11.2014 god.,

- Zaključke sa 38. sjednice Odbora sistema JRTV servisa u BiH od 04.06.2014 god.,

- Zaključke sa druge tematske sjednice Odbora sistema JRTV servisa u BiH posvećene digitalizaciji, od 25.03.2011 godine,

- Odluke koje je Odbor sistema JRTV servisa u BiH dostavio RAK-u 28.04.2011 god.,

- Odluku Savjeta Ministara br: 211/10 o usvajanju Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih RTV servisa BiH (Službeni glasnik BiH , broj 74/10 ),

- Odluku o načinu korištenja MULTIPLEKSA- a, a za potrebe zemaljskog digitalnog emitovanja u BiH (Službeni glasnik BiH, broj 93/13).

Posebno ćemo Vas podsjetiti da je na drugoj tematskoj sjednici Odbora sistema koja je bila posvećena digitalizaciji javnih RTV servisa i koja je održana 25.03.2011 godine u Sarajevu, Odbor sistema je jednoglasno usvojio zaključak da su vlasnici digitalne opreme javni RTV servisi, koji su bili vlasnici i analogne opreme.

Odbor sistema je ovakav zaključak donio iz razloga što je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) svojim dopisom broj 10-29-3797-6/11 od 03.02.2011 godine, tražila od Odbora sistema da definiše ko su nosioci dozvola i nosioci vlasništva za svaku digitalnu dionicu - RR vezu.

Nakon gore navedene odluke Odbor sistema je dana 28.04.2011 dostavio RAK-u sve trase linkovskih veza i vlasništvo nad istim, kao i tabelarni prikaz radio-relejnih veza obuhvaćenih Projektom digitalizacije.

Na osnovu odluke Odbora sistema, Odluke Savjeta ministara BiH br: 211/10 i važećih pravila i obaveza RAK-a, RTRS je podnijela zahtjeve za pojedinačne dionice digitalnih mikrotalasnih veza. Podsjetićemo Vas i na činjenicu, da su shodno zaključcima sa 40. sjednice Odbora sistema i našem dogovoru predstavnici tri Javna servisa od 10-12.11.2014 god. pokušali da usaglase tehničke parametre za digitalno emitovanje. Do usaglašavanja nije došlo iz razloga što su predstavnici BHRT-a i FTV-a smatrali da se Odluka o načinu korištenja MULTIPLEKSA-a A odnosi i na izdavanje dozvola za mikrotalasne veze. U dopisu RAK-a br: 05-29-3494-1/14 od 19.11.2014 godine jasno je da to nije tako, na šta smo Vas i upozoravali.

Sa gore navedenim radnjama koje ste svjesno uradili, nepoštovanjem odluka Savjeta minstara BiH i neizdavanjem dozvola od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i konstantnim pritiscima i prijetnjama Ministarstva komunikacija i transporta BiH da RTRS učestvuje u protupravnim aktivnostima, smatramo da je proces digitalizacije JRTV servisa u BiH ugrožen.

Ovo nam je posebno žao konstatovati kao jedinom Javnom servisu koji je svoju infrastrukturu u cjelosti pripremio i prilagodio digitalnom emitovanju još prije više od 2 godine, i za to izdvojio ogromna finansijska sredstva. Tokom sljedeće sedmice, o svemu navedenom kao i o čitavom procesu digitalizacije u BiH od njenog početka do danas, sa svom raspoloživom dokumentacijom koju posjedujemo, upoznaćemo sve relevantne institucije kao i javnost u RS i BiH.

S poštovanjem,

GENERALNI DIREKTOR

Draško Milinović

 

Dopis u originalnoj verziji dostupan je ovdje.