Napadi na novinare: Nekažnjavanje podstiče ponavljanje

Napadi na novinare: Nekažnjavanje podstiče ponavljanje

Napadi na novinare: Nekažnjavanje podstiče ponavljanje

Regionalna konferencija "Sigurnost i zaštita novinara u zemljama Zapadnog Balkana", održana je 10.12.2014. u Sarajevu. Konferenciju su organizovali Udruženje/udruga BH novinari i Civil Rights Defenders.

Foto: BH Novinari

Na konferenciji su učestvovali predstavnici novinarskih udruženja i medijski profesionalci iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Makedonije, koji su predstavili alarmantne podatke o broju napada i pritisaka na novinare širom regije. U zadnjih deset godina desilo se na stotine raznih vrsta napada, prijetnji i pritisaka na novinare u cijeloj regiji. 

Borka Rudić iz Udruženja/udruge BH novinari navela je kako od 2006. godine BH novinari na godišnjem nivou prime 120 poziva za pomoć, te kako je u periodu od 2006. do 2014. godine registrovano blizu 400 slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja. "U Bosni i Hercegovini imate desetak medija koji se sve ove godine pojavljuju u slučajevima napada i pritisaka na novinare i uskraćivanja informacija", navela je Rudićeva. 

Da je situacija u regiji ista ili još lošija, svjedoče i podaci koje je predstavio Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUINS). On ističe kako je u Srbiji u periodu 2008. do 2014. zabilježeno 348 napada na novinare.  Iz NUNS-a su pokrenuli bazu napada na novinare u kojima se mogu naći podaci o napadima koji su se desili u periodu 2008-2013. Obradović ističe kako podaci koje posjeduju u bazi, kao i ovogodišnji slučajevi napada na novinare govore o tome da novinari u Srbiji nisu bezbjedni: "Nekažnjavanje podstiče ponavljanje", istakao je Obradović, uz napomenu da najveći broj slučajeva fizičkog i verbalnog nasilja na novinare ostaje neprocesuiran. 

Na konferenciji je takođe bilo govora i o učinkovitosti pravnog sistema i institucionalnih mehanizama u stvaranju sigurnog okruženja za rad novinara i medija, kao i o međunarodnim instrumentima sigurnosti i zaštite dostupnim medijima i novinarima u zemljama Zapadnog Balkana.