Ombudsmeni BiH izdali preporuku za održavanje konferencija za medije kriznih štabova

Obmudsmeni za ljudska prava u BiH kriznim štabovima preporučuju da osiguraju veću uključenost novinara na konferencijama

Ombudsmeni BiH izdali preporuku za održavanje konferencija za medije kriznih štabova

Preporuka se odnosi na preispitivanje odluka kriznih štabova Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Foto: Pixabay

Nakon što je Udruženje BH novinari 27. aprila uputilo žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH sa zahtjevom da se razmotre odluke kriznih štabova koje se odnose na prisustvo novinara i medija na press konferencijama, iz ove institucije je jučer izdata Preporuka u kojoj se pozivaju krizni štabovi Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona da preispitaju svoju praksu u vezi sa prisustvom novinara i medijskih radnika konferencijama za medije i da osiguraju veću uključenost novinara i veći stepen informisanosti.

“Pozivaju se naprijed navedeni krizni štabovi da preispitaju svoju praksu u vezi s prisustvom novinara i medijskih radnika konferencijama za medije u smislu osiguranja što veće uključenosti novinara, te u tom smislu razmotre i mogućnost korištenja informacijskih tehnologija. Pri tome, na bilo kakav način ne ugrožavajući bilo čije zdravlje”, piše u preporuci.

U žalbi BH novinara navedeno je da organizovanje press konferencija bez pristustva novinara isključuje mogućnost njihovog direktnog dijaloga sa zvaničnicima na konferencijama što može dovesti do cenzure i nepotpunog informisanja građana. U ovoj žalbi je navedeno i da prakse kriznih štabova variraju, od prisustva, naprimjer, tri novinara, slanja pitanja putem e-maila, pa do potpunih zabrana.

Ombudsmeni BiH primijetili su da je navedena praksa izazvala niz reakcija u zajednici medijskih profesionalaca i građana, te da zbog ovakve prakse neki mediji prestaju pratiti konferencije kriznih štabova i da je o tome objavljeno nekoliko tekstova. Kao primjeri navode se tekstovi “Komuniciranje kriznih štabova: Sužen prostor za novinarska pitanja” i “Medijski bunt u Hercegovini” objavljeni na Media.ba.

Zbog kompleksnosti mjera i zadatka pred kojim su se za vrijeme pandemije COVID-19 našle bh. vlasti, Ombudsmeni su podijelili i zapažanje Ustavnog suda BiH u kojem je istaknuto da se radi o nezabilježenom dogođaju u savremenoj historiji, ali i novom načinu postupanja svih organa vlasti.

Iako ističu da se često mora pribjeći strožijim mjerama, barem u određenim inicijalnim fazama, Ombudsmeni BiH smatraju da se “u svrhu očuvanja slobode izražavanja i interesa javnosti mjere trebaju razmatrati”. Naveli su i da krizni štabovi na raspolaganju imaju više mjera “od korištenja informacionih tehnologija, većeg stepena zaštite”, većih prostorija, pa čak i konferencija na otvorenom prostoru.

Na kraju su naveli da je informaciju o realizaciji ove preporuke potrebno dostaviti u roku od 10 dana od dana njenog prijema.

Izvor: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.