Otvorena Treća konferencija o medijima u Jugoistočnoj Evropi

Otvorena Treća konferencija o medijima u Jugoistočnoj Evropi

Treća konferencija o medijima u Jugoistočnoj Evropi otvorena je danas, 19.9.2013. u Tirani. 
 
Foto: Boro Kontić 
 
Ovogodišnja konferencija na kojoj će biti raspravljano o ključnim problemima sa kojima se region suočava po pitanju slobode medija, fokusirana je na pitanje javnih emitera, regulacije i prelaska na digitalno emitovanje, internet slobodu, istraživačko novinarstvo, sigurnost novinara, samoregulaciju i transparentnost medija. U radu konferencije učestvuje više od 180 novinara, predstavnika civilnog društva i akademske zajednice iz regiona, zajedno s međunarodnim ekspertima.
 
"Cilj ove konferencije jest da pošaljemo jasnu poruku kako možemo zajedno omogućiti javnim emiterima da rade efikasno i nezavisno, kako iskoristiti proces digitalizacije za pluralizaciju medijskog prostora i osigurati punu nezavisnost regulatora," navela je predstavnica OSCE-a za slobodu medija, Dunja Mijatović, na otvaranju konferencije.

 

 

Konferencija o medijima u Jugoistočnoj Evropi je događaj koji se svake godine organizuje u drugoj prestolnici a jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje i kreiranje platforme za dijalog o trenutnim izazovima sa kojima se suočava sloboda medija. Ovogodišnju organizaciju preuzeli su Ured predstavnice OSCE-a za slobodu medija i OSCE misija u Albaniji. 
 
Prenos konferencije, trenutne rasprave i neke od zaključaka možete pratiti na Twitteru pod #SEEMC13 hashtagom.