Predstavljeni prijedlozi za transparentnije finansiranje političkih stranaka u BiH

Predstavljeni prijedlozi za transparentnije finansiranje političkih stranaka

Predstavljeni prijedlozi za transparentnije finansiranje političkih stranaka u BiH

Inicijativa za izmjene zakona o političkom finansiranju u BiH. 

foto: TI BiH

Uspostavljanje jasnih nadležnosti Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) za nadzor nad troškovima stranaka, obaveza korištenja jedinstvenih bankovnih računa, zabrana primanja donacija u gotovini uz obavezu uplate donacija na bankovni račun stranaka, proširenje zabranjenih izvora finansiranja te povećanje sankcija, neki su od prijedloga za povećanje transparentnosti političkog finansiranja koje sadrži inicijativa za izmjene zakona o političkom finansiranju u BiH.

Prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih stranaka predstavljeni su na konferenciji “Integritet političkog finansiranja u regionu” koju je Transparency International u BiH (TI BiH) organizovao danas u Sarajevu u saradnji sa CIK-om. Prijedlozi sadrže preporuke relevantnih međunarodnih institucija kao što su GRECO-a, OSCE/ODIHR-a i EU kao i međunarodnih standarda za povećanje transparentnosti i integriteta političkog finansiranja, navodi se u saopštenju koje je izdao TI BiH.

TI BiH navodi da inicijativa sadrži prijedloge koje je izradila CIK BiH na osnovu kontinuiranog monitoringa kampanja i analize finansiranja političkih stranaka koje je vršio TI BiH u toku nekoliko izbornih ciklusa. Monitoring i analize ukazuju na veliki broj zloupotreba i neadekvatne mehanizme kontrole ali i blage sankcije za političke subjekte koji krše zakone o finansiranju.

TI BiH je istakao i dodatne izmjene koje je neophodno uvrstiti, a odnose se, kako je navedeno, prije svega na izvještavanje o finansiranju i troškovima samostalnih kampanja stranačkih kandidata, finansiranje od strane “trećih lica”, odnosno vođenje kampanja preko posrednika te sprečavanja zloupotreba javnih resursa u svrhu finansiranja kampanja.

Konferenciju, koja je organizovana u okviru USAID podrške građanima u borbi protiv korupcije, otvorio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michael Murphy ocjenom kako je sistem finansiranja kampanje u BiH obilježen korupcijom jer je dizajniran od političara koji se trude da ostanu na vlasti po svaku cijenu.

„Sistem finansiranja kampanja u Bosni i Hercegovini zahtijeva hitne, suštinske reforme kao dio širih napora da se ljudima vrati vjera u demokratske institucije zemlje, posebno dok se birači pripremaju da izaberu svoje lokalne vlasti sljedeće jeseni“, izjavio je Murphy uz poruku kako pozdravlja preporuke za zakonodavne reforme koje su TI BiH i CIK predstavile danas.

Predsjednik CIK BiH Suad Arnautović, kako se dodaje u saopštenju, posebno je naglasio potrebu za harmonizaciju propisa u oblasti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, s obzirom da postojeća regulativa na svim nivoima vlasti različito reguliše raspodjelu sredstava iz budžeta i finansiranje kampanja.

Ivana Korajlić iz TI BiH je naglasila da stranke imaju ogroman prostor za netransparentno finansiranje te one primaju i troše mnogo više sredstava za kampanju nego što prijave, što je pokazao i monitoring TI BiH. Monitoring je prikazao razliku od 1,7 miliona KM prijavljenih troškova u odnosu na ono što je realno kao i da je od 170 firmi koje su donirali sredstva političkim subjektima u 2022., njih 70  dobilo ugovore o javnim nabavkama sa organima vlasti u toj godini.

“Nemamo uvid u pojedinačne troškove stranaka, ne znamo kome plaćaju i koliko, što otežava praćenje stvarnih troškova kampanje. Godišnje se izdvoji 20 miliona KM za finansiranje stranaka iz budžeta svih nivoa vlasti bez adekvatnih mehanizama za reviziju troškova”, rekla je Korajlić. Dodala je da je pitanje finansiranja političkih partija ostalo van prioriteta vlasti te je izrazila nadu da će ova problematika doći u fokus donosilaca odluka kako bi se spriječile zloupotrebe javnih resursa zarad finansiranja kampanja, navodi se u saopštenju TI BiH.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici nadležnih institucija zemalja regiona koji su prezentovali najbolje prakse i procedure za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa tokom izbornih procesa kao i nadzor nad finansiranjem političkih kampanja.

Izvor: TI BiH

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.