RAK: Malo dječijih i obrazovnih programa na bh. televizijskim i radijskim stanicama

RAK:  Malo dječijih i obrazovnih programa na bh. televizijskim i radijskim stanicama

RAK: Malo dječijih i obrazovnih programa na bh. televizijskim i radijskim stanicama

Dječiji i obrazovni programi, programi koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno su malo zastupljeni u televizijskim i radijskim programima u BiH, pokazala je analiza Regulatorna agencije za komunikacije BiH.

Dječiji program na televizijskim stanicama čini prosječno 7% emitovanog programa, a više od 40% dječijeg programa čine animirani sadržaji, uglavnom crtani filmovi. Čak preko 85% dječijeg programa čine kupljeni programi, a samo 14% dječijih programa je vlastita produkcija bh. medijskih kuća. Na radiju ima svega 1,17% dječijeg programa, uglavnom iz vlastite produkcije. Obrazovni program čini samo 3% programa emitovanog u televizijskim programima i 2% na radiju, a programi koji se bave ili su namijenjen manjinama na televiziji čine svega 0,19%, a na radiju 0,06%.  Program koji se bavi ili je namijenjen ranjivim grupama stanovništva na televiziji je zastupljen samo 0,76%, a na radiju 0,37%.

Analize je pokazala da je posebno loša situacija je kada je u pitanju kvantitet i kvalitet programa prilagođenog osobama s invaliditetom.

Agencija je najavila da će u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake i
intenzivirati obaveze u pogledu osiguravanja pristupačnosti audiovizuelnih medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, te količini i vrsti dječijih i obrazovnih programa i programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva.

Analiza dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini rađena je na osnovu podataka prikupljenih od 181 korisnika dozvola Agencije, odnosno 71 televizijske stanice i 110 radijskih stanica.

Izvor: RAK

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.