RAK se pridružuje obilježavanju Svjetskog dana telekomunikacija

RAK se pridružuje obilježavanju Svjetskog dana telekomunikacija

RAK se pridružuje obilježavanju Svjetskog dana telekomunikacija

Regulatorna agencija za komunikacije se pridružuje obilježavanju 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacija, koji ove godine obilježava 150. godišnjicu postojanja i rada Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Međunarodna unija za telekomunikacije je najstarija agencija Ujedinjenih nacija koja ima ključnu ulogu u kreiranju uslova za globalni razvoj telekomunikacija i informacijsko - komunikacijskog društva. Ove godine Međunarodna unija za telekomunikacije obilježava 150. godinu postojanja uz posebnu temu – povezivanje svijeta putem najnaprednijih tehnologija i inovacija, podsjećajući ovom prilikom, da je informacijsko - komunikacijski svijet prešao dalek put od telegrafa do Interneta.

Bosna i Hercegovina, članica ITU-a, nastoji pratiti trendove u razvoju, omogućavajući građanima ravnopravan pristup mogućnostima koje pruža svijet telekomunikacija i informacijsko - komunikacijskih tehnologija. Podsjećanja radi, 17. maj se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija od 1969. godine, kao znak sjećanja na osnivanje Međunarodne unije za telekomunikacije i potpisivanje prve Međunarodne konvencije o telefoniji i telegrafiji davne 1865. godine. Ovaj dan je zvanično proglašen Svjetskim danom telekomunikacija 1973. godine.