Reuters institut za novinarstvo: Šta potiče medijske inovacije?

Izvještaj: Šta potiče medijske inovacije?

Reuters institut za novinarstvo: Šta potiče medijske inovacije?

Medijske organizacije investiraju u inovativne digitalne projekte ne samo zbog dugoročnih i jasno definisanih ciljeva, nego i da bi postigle kratkoročnije i manje direktne dobiti, kaže se u novom izvještaju Reuters instituta za novinarstvo.

Investicije u digitalne inovacije poduzimaju se zbog postizanja niza indirektnih i direktnih ciljeva, kao što su širenje publike, povećanje broja pretplata, izgradnja imidža inovativne organizacije, eksperimentisanje sa novim formama pripovijedanja i organizacione promjene. Ovo je rezultat ispitivanja dvanaest velikih evropskih medijskih organizacija koje je u okviru izvještaja "Razvoj digitalnih vijesti: Projekti u privatnom medijskom sektoru" proveo Reuters Institut za novinarstvo.

Intervjui sa urednicima i menadžerima organizacija pokazali su da ulaganje u inovacije nije uvijek vođeno jasnim uredničkim ili komercijalnim ciljevima i da je jedna od odlika najuspješnijih organizacija prepoznavanje i održavanje vlastite reputacije, kao i podrška projektima zaposlenih.

“Inovacija radi same inovacije možda neće donijeti direktne dobrobiti, ali mnoge organizacije smatraju da je važno postići da i interno i prema vani pokažu da su voljni eksperimentirati, te se individualni projekti često koriste da bi se poticala kultura adaptacije i inovacije unutar organizacije", kaže Rasmus Kleis Nielsen, jedan od autora izvještaja.

Kompletan izvještaj dostupan je ovdje.