Rijeka: doktorski studij o medijima i izdavaštvu

Rijeka: doktorski studij o medijima i izdavaštvu

Filozofski fakultet u Rijeci pokreće doktorski studij pod nazivom "Izdavaštvo i mediji: studiji izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta".

Humanističko težište ovoga programa oslanja se u prvom redu na jezičnu, literarnu i kulturološku problematiku uz interdisciplinarno širenje prema srodnim disciplinama, kaže se u saopštenju organizatora. Poštuje se činjenica da su izdavački studiji (Publishing studies) interdisciplinarno polje znanja koje se prožima i s medijskim studijima (Media studies), s usmjerenošću izdavačkim (knjižnim, novinskim, časopisnim i dr.) te drugim jezičnim i medijskim praksama.

Program s jedne strane razvija znanja i kompetencije potrebne za provođenje temeljnih znanstvenih istraživanja u polaznim humanističkim disciplinama koje čine platformu predložena doktorskoga studija, dok se s druge strane orijentira profiliranju interdisciplinarnoga presjeka polaznih disciplina, a time i znanstvenome osmišljavanju primjene ostvarenih znanstvenih uvida na izdavačke i medijske studije. Insistira se na provođenju temeljnih znanstvenih istraživanja, te na zahtjevnoj zadaći znanstvene razrade aspekata primjene temeljnih znanstvenih spoznaja na unapređivanje procesa i modela suvremenoga izdavaštva u jezičnom, književno-kulturnom i globalnom medijskom kontekstu. Na taj se način određuje fokus i zacrtava specifična dodana vrijednost izobrazbe znanstvenih kadrova u okvirima ovoga programa.

Program studija dostupan je ovdje.

Izvor: Kulturpunkt, FFRI