Sloboda medija u BiH je u stanju preživljavanja

Sloboda medija u BiH je u stanju preživljavanja

Sloboda medija u BiH je u stanju preživljavanja

Objavljen izvještaj mreže Media Freedom Rapid Response

foto: Screenshot

Sloboda medija u Bosni i Hercegovini (BiH) je u stanju preživljavanja. Iako je situacija u dva entiteta različita, postoje opravdani strahovi da bi se negativni trendovi u Republici Srpskoj (RS) mogli preliti i u Federaciju BiH.

Sloboda medija je od vitalnog značaja za demokratski razvoj i pristupanje Evropskoj uniji (EU), ali reforme u skladu sa EU preporukama na državnom nivou zahtijevat će značajnu političku volju i konsenzus, neki su od zaključaka izvještaja mreže Media Freedom Rapid Response (MFRR), koji je objavljen juče.

Izvještaj je pripremila delegacija najvećih medijskih organizacija u Evropi, čiji delegati su boravili u BiH krajem oktobra prošle godine.  

Frane Maroević, izvršni direktor Međunarodnog instituta za štampu (IPI), jedne od članica mreže, uporedio je trenutno stanje slobode medija u BiH sa stanjem prije dvadeset godina.

"BiH je imala jedan od najprogresivnijih legislativnih okvira u regiji i Evropi, napravljan pod međunarodnim vodstvom, u koji su usvojene neke od najboljih EU praksi. Naprimjer, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) nekada je bila model za regulatorne institucije u regiji, ali bila je i progresivnija u odnosu na slične institucije u Evropi'', rekao je Maroević na predstavljanju izvješaja.

Naglasio je da je regulator danas pod političkim uticajem i da novo Vijeće RAK-a nije imenovano od 2017. godine. Upozorio je da se novi medijski zakon u RS priprema u tajnosti i da veliki dio medijskog sektora nije uključen u njegovu izradu. Naglasio je i da će kriminalizacija klevete u RS uticati na slobodu izražavanja naročito jer daje mogućnost tužilaštvu da bira slučajeve koje će procesuirati.

Predsjednica Evropske federacije novinara (EFJ) Maja Sever je govorila o napadima na novinare i da je nekažnjivost takvih napada zabrinjavajuća. "Mnogi novinari, naročito u RS, ne osjećaju se zaštićeno i ne vjeruju policiji", rekla je Sever. Dodala je da su učestali i napadi na novinare online, naročito protiv novinarki.

Delegacija MFRR-a pozvala je lokalne, nacionalne i međunarodne kreatore politika i donosioce odluka u BiH da poduzmu korake kako bi se zaštitila sloboda medija. Neke od preporuka iz izvještaja su da se odmah ukine kriminalizacija klevete i Nacrt Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u RS, te da RTRS plati dug BHRT-u. U preporukama je naglašena i potreba inkluzivnog i transparentnog procesa donošenja novih medijskih zakona.

Zahvaljujući kandidatskom statusu koji je dodijeljen BiH 15. decembra 2022., mreža MFRR dobila je mogućnost da uključi BiH u svoje aktivnosti kroz praćenje, projektne podrške i zagovarački rad u oblasti medijskih sloboda i sigurnosti novinara.

Izvještaj je nastao nakon što su predstavnici Međunarodnog instituta za štampu (IPI), Article 19 Europe, Evropske federacije novinara (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) i Evropskog centra sa slobodu štampe i medija (ECPMF), zajedno sa Udruženjem BH novinari, posjetili BiH krajem oktobra prošle godine i sastali se sa predstavnicima vlasti, medija, nevladinog sektora, Evropske unije i OSCE-a u Sarajevu i Banjoj Luci.

Cijeli izvještaj je dostupan ovdje.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.