TechCamp: povezivanje civilnog društva i tehnologije

TechCamp: povezivanje civilnog društva i tehnologije

U Sarajevu je danas otvoren TechCamp, dvodnevni kamp tokom kojeg će predstavnici civilnog društva iz regije istraživati i upotrebljavati tehnologije koje će pomoći njihov rad na polju transparentnosti, odgovornosti i građanske angažiranosti.

TechCamp, koji se 18. i 19.10. održava u sarajevskom Domu mladih, počeo je video porukom američke državne sekretarke Hilary Clinton, a nastavio se dobrodošlicom ambasadora Patricka S. Moona, Paula Massena iz Global Integrity Fund-a i Jeff Kaplana (Open E-Policy Solutions), koji je učesnicima poručio da je cilj TechCampa razmjena ideja i da im on daje „dozvolu da od drugih ukradu dobre ideje“. Učesnici su nakon toga diskutovali o ulozi tehnologije u postizanju društvenih promjena, povezivanju regije i građanskom angažmanu, te pratili prezentacije različitih projekata u veoma dinamičnom „speed geekingu“.

U naredna dva dana, NVO lideri će zatim imati priliku  da učestvuju u nekoliko sesija obuke kako bi saznali više o pojedinim alatkama i praktičnim tehnološkim rješenjima problema. Neke od tema koje će biti obrađene na radionicama su: alatke i resursi za angažiranje vlada, mapiranje podataka, mobiliziranje korištenjem on-line resursa, jednostavno bloggiranje i webstranice, novinarske alatke građana, monitoring trošenja vlade, on-line komuniciranje za NVOe, monitoring javne potrošnje, pristup vladinim podacima, predizborna obećanja i podaci, sloboda informacija, angažiranje i osnaživanje građana, kako podatke učiniti interesantnim, te on-line angažman za društvene probleme. Nakon TechCampa, NVO će nakon kampa, biće im omogućen pristup novim alatkama i novoj mreži za regionalnu potporu zajednice na http://communityboostr.org.

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a je do sada organiziralo dvanaest TechCamp-ova širom svijeta, kao krovnih događaja Inicijative 2.0 za civilno društvo državne sekretarke Clinton. Regionalni partneri događaja su Fondacija TechSoup, Zašto ne (Bosna i Hercegovina), Dokukino (Srbija) i Kosovo 2.0 (Kosovo).

Dešavanja na TechCampu možete pratiti putem Twitter hashtaga #techcamp.