techcamp

Nova publikacija o medijskom integritetu

Publikacija projekta SEE Media Observatory objavljena je u maju 2014.

U Sarajevu je danas otvoren TechCamp, dvodnevni kamp tokom kojeg će predstavnici civilnog društva iz regije istraživati i upotrebljavati tehnologije koje će pomoći njihov rad na polju transparentnosti, odgovornosti i građanske angažiranosti.

Subscribe to RSS - techcamp