Testni digitalni signal pušten u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru

Testni digitalni signal pušten u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru

Testni digitalni signal pušten u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru

Digitalizacija prenosne i emisione opreme u BiH počela je puštanjem digitalnog signala u oblastima Sarajeva, Banjaluke i Mostara i trajat će devedeset dana, objavio je BHRT.

Prva faza digitalizacije u BiH počela je puštanjem testnog signala na period od 90 dana. Proces pretvaranja analognog u digitalni signal, nakon dugogodišnjeg kašnjenja, pokrenut je 14. oktobra. Na događaju u prostorijama BHRT-a rečeno je da je puštanjem testnog signala počela tzv. „digitalna era“ u BiH.

Nakon svečanog puštanja u pogon digitalnih postrojenja ministar komunikacija BiH, Ismir Jusko, je na konferenciji za novinare rekao kako su zaposleni u resornom ministarstvu dobili zadatke da u naredna tri mjeseca rade na administrativno-tehničkim pripremama za raspisivanje međunarodnog tendera i nabavku preostale tehničke opreme kako bi i preostalih šest digitalnih oblasti, odnosno cijela teritorija BiH, bila pokrivena digitalnim signalom, objavio je BHRT.

“Ovo je nacionalni projekat i želja svih nas je da u narednih godinu dana damo sve od sebe da digitalnim signalom bude pokrivena kompletna BiH”, rekao je Jusko i dodao da Ministarstvo namjerava predložiti Vijeću ministara da risiveri koji su potrebni domaćinstvima da bi primali digitalni signal, budu subvencionirani, na način kako je to urađeno i u zemljama u susjedstvu.

Generalni direktor BHRT-a, Belmin Karamehmedović, rekao je da u testnom periodu digitalni signal  može biti puštan 24 sata dnevno, i da će na osnovu iskustava prikupljenih tokom testnog perioda na širim područjima Sarajeva, Mostara i Banjaluke biti pripremljena druga faza digitalizacije.

Regulatorna agencija za komunikacije pozdravila je puštanje testnog signala nakon dozvole koju su izdali 1. marta ove godine i podsjetila da početak digitalizacije televizijskog emitovanja u BiH označava i početak perioda tranzicije unutar kojeg će se omogućiti svim učesnicima u digitalnom emitovanju da se prilagode novom načinu radiodifuzije i poslovanja u skladu sa novim tehnološkim mogućnostima.

Pored nastavka digitalnog emitovanja javnih RTV servisa u BiH, posebna pažnja se treba posvetiti rješavanju pitanja digitalnog emitovanja ostalih TV stanica kroz usvajanje odgovarajućih odluka Vijeća  ministara o prelasku na DVBT2 stanadard, te o daljem načinu upotrebe Multipleksa A i ostalih frekvencija namijenjenih za digitalno emitovanje u BiH.