Većina novinara smatra da krizni štabovi nisu omogućili objektivno informisanje građana o COVID-19

Anketa BH novinari: Većina bh. novinara smatra da krizni štabovi nisu omogućili objektivno i sveobuhvatno informisanje građana o COVID-19

Većina novinara smatra da krizni štabovi nisu omogućili objektivno informisanje građana o COVID-19

Najviše problema sa pristupom javnim informacijama o pandemiji imali su medijski profesionalci u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci.

Foto: Screenshot BHRT/YT

Preko 83 posto novinara i novinarki u BiH smatra da krizni štabovi nisu omogućili objektivno i sveobuhvatno informisanje građana o koronavirusu COVID-19, pokazala je anketa Udruženja BH novinari. Anketom su o temi pristupa javnim informacijama u vezi sa koronavirusom ispitana 102 bh. novinara i novinarke.

Rezultati ankete su pokazili da su sa pristupom javnim informacijama o pandemiji najviše problema imali medijski profesionalci u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci, dok je u drugim gradovima “komunikacija sa javnim zvaničnicima i članovima kriznih štabova bila organizovana na mnogo efikasniji i jednostavniji način”, pišu BH novinari.

Članovi kriznih štabova nisu dali kredibilne odgovore na veliki broj pitanja o koronavirusu za koja su novinari i novinarke smatrali da su od izuzetne važnosti za javnost, pokazala je anketa. Takva pitanja tiču se javne nabavke i općenito trošenja budžetskog novca za vrijeme pandemije, uzroka smrti pacijenata i neprovođenja obdukcija umrlih, broja testiranih na koronavirus i mjera zaštite, djelotvornosti i rokova trajanja testova, pojave virusa u bolnicama i kliničkim centrima.

Više od 39 anketiranih novinara i novinarki je navelo da su na press konferencijama tokom pandemije dobijali djelimične informacije na pitanja koja su upućivali nadležnima. Samo 16,7 posto novinarki i novinara navode da je dobijeni odgovor sadržavao ključnu traženu informaciju, a 12,7 posto da odgovori nadležnih nisu sadržavali tražene informacije.

Čak 83,3 posto ispitanika smatra da način informisanja sa konferencija za štampu bez novinara ne omogućava profesionalno izvještavanje u interesu građana, kao i da su informacije koje su dobijali uopštene i da u njima nema svih podataka koji su im potrebni, dok je manje od pet posto ispitanika zadovoljno ovakvim načinom informisanja na press konferencijama.

Skoro polovina ispitanika (48%) smatra da je zbog blagovremenog, tačnog i objektivnog informisanja u javnom interesu potrebno vratiti standardne press konferencije u skladu sa zaštitinim mjerama, a isti procenat ispitanika smatra da je novinarima potrebno osigurati pristustvo na press konferencijama, kao i online učešće sa mogućnošću postavljanja pitanja.

Izvor: BH novinari

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.