Vijeće Evrope: pokrenuta platforma za zaštitu novinara

Iz Vijeća Evrope pokrenuta platforma za zaštitu novinara

Vijeće Evrope: pokrenuta platforma za zaštitu novinara

U saradnji sa pet organizacija, Vijeće Evrope je pokrenulo platformu za zaštitu novinara ali i promovisanje sigurnosti novinara.

Foto: COE

Širom Evrope, novinari i ostali medijski radnici doživljavaju napade, prijetnje i pritvaranja pa čak i bivaju ubijeni zbog posla koji obavljaju. Zbog ovakvog stanja, predstavnici Vijeća Evrope odlučili su da, zajedno sa partnerskim organizacijama, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, kreiraju ovu platformu 

Putem platforme, partnerske organizacije - Article 19, Asocijacija evropskih novinara, Evropska federacija novinara kao i Internacionalna federacija novinara i Reporteri bez granica - izdavat će upozorenja o mogućim kršenjima medijskih sloboda ali i skretati pažnju institucija Vijeća Evrope na slučajeve ugrožavanja slobodnog i neometanog medijskog rada. 

Platforma će omogućiti Vijeću Evrope da označe ozbiljne probleme iz polja medijskih sloboda i prava novinara, kako bi mogli reagovati na prijetnje na što efikasniji način. 

Izvor: Council of Europe