Zajednička izjava o slobodi medija u BiH

Zajednička izjava o slobodi medija u BiH

 

Povodom nedavnih aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH, u cjelosti objavljujemo zajedničku izjavu od: Misije OSCE-a u BiH, Predstavnice OSCE-a za slobodu medija, Delegacija EU u BiH / EUSR, OHR-a i Ambasade SAD-a u BiH.
 
Najnovije aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH izazvale su zabrinutost u smislu obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti neovisnosti medija i vladavine prava. Posebno, pokušaji zamjene svih članova Upravnog odbora RTV-a FBiH (Radiotelevizije Federacije BiH) jednim potezom, u suprotnosti su s principima dobrog upravljanja i zakonom o RTV-u FBiH, te narušavaju neovisnost FTV-a. S obzirom na to da će Evropska unija obaviti evaluaciju stepena ispunjenja obaveza od strane Bosne i Hercegovine u oblasti postizanja neovisnosti medija u sklopu procesa pridruživanja, te s obzirom na to da predstavnik OSCE-a za slobodu medija stalno prati aktivnosti BiH u oblasti poštivanja svojih obaveza u smislu slobode medija, danas zajednički urgiramo na zvaničnike Federacije BiH da osiguraju imenovanje kompetentnih, nepristranih profesionalaca u Odbor FTV-a, u skladu s postojećim zakonima. Isto tako, urgiramo na novinare i menadžere medijskih kuća da obave svoj dio posla u podržavanju profesionalnih standarda.
 
Stanje u oblasti slobode medija u Bosni i Hercegovini ostaje i dalje važan prioritet međunarodne zajednice. Razočarani smo zbog činjenice što se medijski sektor, posebno javni emiteri, koristi kao izgovor za političko pozicioniranje, a i dalje treba obaviti mnogo urgentnije praktične i tehničke poslove u ovom sektoru.
 
Učvršćivanje neovisnosti medija počinje ponovnim usmjeravanjem na jačanje kompletnog sistema javnog emitiranja BiH i Regulatorne agencije za komunikacije. Kao što je definirano zakonom, urgiramo na institucije da finaliziraju usklađivanje entitetskih zakona sa zakonom na državnom nivou, te uspostavu korporacijske strukture sistema javnog emitiranja u BiH. Također, urgiramo na institucije da se temeljito i ozbiljno pozabave pitanjem digitalizacije, kako bi mediji u BiH mogli održavati korak s medijima u čitavom svijetu.
 
Profesionalne, neovisne i nepristrane medijske institucije predstavljaju jedan od najvažnijih aspekata naprednog i razvijajućeg demokratskog društva, te predstavljaju jednu od temeljnih vrijednosti koje njeguju naše organizacije. Urgiramo na to da se ovi principi moraju poštivati, te napominjemo da pažljivo pratimo sva dešavanja u oblasti prava i postupke imenovanja u vezi s javnim medijskim institucijama. Zato urgiramo na vlasti da pažljivo razmotre pravne analize, koje je zatražio predstavnik OSCE-a za slobodu medija, kako bi se pružila pomoć BiH u uspostavi medijskog okvira, koji omogućava političku i finansijsku neovisnost javnih emitera i regulatornih tijela. Evropska unija i dalje će pratiti i ocjenjivati napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji u kontekstu Kopenhaških kriterija, a posebno će pratiti i ocjenjivati u kojoj mjeri država poštuje principe vladavine prava i osigurava profesionalne, neovisne i nepristrane medije. Rezultati ove analize bit će objavljeni u narednom Izvještaju o napretku. OSCE će i dalje pratiti razvoj situacije posredstvom predstavnika OSCE-a za slobodu medija, s ciljem promocije punog poštivanja obaveza prema OSCE-u u oblasti slobode medija. SAD će i dalje pratiti razvoj situacije u vezi s FTV-om i u vezi s drugim pitanjima koja se tiču slobode medija, čiji će nalazi biti objavljeni u Godišnjem izvještaju o stanju u oblasti poštivanja ljudskih prava. I OHR će, također, i dalje pratiti razvoj situacije u ovom sektoru u smislu poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, te koraka poduzetih na njegovoj provedbi.
 
Izvor: OSCE