Počela predizborna kampanja za Opće izbore u BiH 2018

Počela predizborna kampanja za Opće izbore BiH

Počela predizborna kampanja za Opće izbore u BiH 2018

Foto: CIK

Danas je zvanično počela predizborna kampanja za Opće izbore 2018. godine u Bosni i Hercegovini. Kampanja će trajati do 06.10.2018. godine do 07:00 sati ujutro, kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija BiH je povodom toga jučer objavila najavu u kojoj je političke subjekte podsjetila da je zabranjeno sprečavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa izbornim pravilima i pravilima profesije.

Iz Komisije su također podsjetili da je u ovom periodu, između ostalog, zabranjeno “uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje” i da je štampani, pisani ili bilo koji drugi materijal kojim se politički subjekti prezentuju javnosti moguće postavljati samo na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje. Zabranjeno je ih, naprimjer, postavljati unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti, javna preduzeća, javne ustanove  i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama.

CIK BiH je pozvao predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.

“Jedna od zakonskih zabrana u pravilima ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji, na koju Centralna izborna komisija BiH posebno skreće pažnju, je korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje”, stoji u saopštenju.

Da su politički subjekti počeli sa predizbornom kampanjom i prije njenog zvaničnog početka, iako je to zakonom zabranjeno, otkrili su posmatrači Koalicije za slobodne i poštene izbore “Pod lupom”. Koalicija je jučer prezentovala Prvi preliminarni izvještaj o dugoročnom posmatranju Općih izbora 2018. u kojem su zabilježili 364 slučaja preuranjene, zakonom zabranjene kampanje koju su sprovodila 32 politička subjekta u periodu od 23.07. do 02.09.2018. godine. Broj slučajeva zakonom zabranjene izborne kampanje je ovim čak dva puta veći od broja slučajeva za isti period za Lokalne izbore 2016. godine, naveli su iz Koalicije.

”Žalosno je da oni koji ulaze u izbornu utrku kako bi postali legitimni predstavnici građana namjerno krše zakon, a da nadležne institucije ne čine ništa da to spriječe i/ili primjereno sankcioniraju. Izostanak adekvatnih sankcija i mehanizama potiče ovakvu praksu, a same parlamentarne političke stranke namjerno izbjegavaju rješavanje ovog pitanja kako bi mogle manipulirati voljom birača. Ovo nam govori da se politički subjekti ne obaziru na zakonske odredbe te da izostanak sankcija ohrabruje iste da nastave sa ovakvom praksom”, rekao je jučer na press konferenciji Dario Jovanović, direktor Koalicije “Pod lupom”.

Posmatrači Koalicije su također pratili i medijsko izvještavanje u ovom periodu i u devet općina zabilježili pritiske na medije, a u 34 slučaja prenošenje “izjava koje sadrže elemente govora mržnje, neprimjerenog govora, zapaljivu ili ratnohuškačku retoriku.”

Udruženje BH novinari su prateći rad medija u vrijeme izbornih kampanja prethodnih izbornih ciklusa zabilježili konstantno i rapidno smanjivanje izbornih sadržaja u medijima.

“Tako je 2012. udio izbornih sadržaja u medijima iznosio 50%, dok se do 2016. godine smanjio na svega 14,8%. Pored toga, zabilježen je sadržajno gotovo istovjetan medijski program za opće i lokalne izbore, kao i nedostatak analitičkog i inovativnog pristupa”, rekao je Arman Fazlić iz Udruženja BH novinari i dodao da je problem u medijskom izvještavanju i manjak raznovrsnih izvora informacija, odnosno nedovoljno korištenje analiza i sagovornika iz nevladinog sektora, kao i favorizovanje političkih subjekta, čak i u javnim servisima.

Iz Udruženja BH novinara naglašavaju da je u medijskom izvještavanju važno osigurati različitost sadržaja, političku debatu i sučeljavanje kandidata, a novinarima sugerišu inovativni pristup i korištenje različitih komunikacijskih platfomi u praćenju predizborne kampanje.

Udruženje BH novinari će i ove godine sprovesti monitoring medija u predizbornoj kampanji, na uzorku od 30 medija iz cijele BiH, u periodu od 7. septembra do 10. oktobra 2018.

Izvori: CIK, Pod Lupom