ANEM objavio pravni monitoring medijske scene u Srbiji

ANEM objavio pravni monitoring medijske scene u Srbiji

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) iz Srbije plovinom augusta 2009. objavila je prvi u nizu izvještaja pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji.

Izvještaj pod nazivom "Pravni monitoring medijske scene u Srbiji" za period maj-juni 2009. pokriva pitanja poput slobode izražavanja, usvajanja i sprovođenja zakona, aktivnosti državnih i regulatornih organa, privatizacije medija i digitalizacije. Izvještaj je objavljen uz podršku USAID-a i IREX-a i dio je projekta koji predviđa stalan, sveobuhvatan i kontinuiran monitoring medijske scene u Srbiji.

Redovni izvještaji će javnosti biti predstavljani svakog mjeseca u elektronskom i štampanom obliku, a planirano je i izdavanje kvartalne publikacije koja će uključivati analize ANEM-ovog tima stručnjaka.

Izvor: ANEM