Nova Google News aplikacija za web sajtove

Nova Google News aplikacija za web sajtove

Zahvaljujući još jednoj inovaciji, Google News je sada moguće prilagoditi potrebama različitih web sajtova.

Kako objavljuje Google Blog, administratori i vlasnici web stranica će od sada moći prilagoditi aplikaciju Google News potrebama svog web sajta, te tako u svoje sadržaje uključiti relevantne vijesti iz područja kojim se bave.

Odabirom ključnih riječi, koje mogu biti usko specijalizirane ili široko definirane (poput "politika" ili "moda"), Google News generira aplikaciju prilagođenu potrebama web sajta. Aplikacija potom prikazuje naslove i sažetke vijesti iz odabranog područja i može se jednostavno ugraditi u svaki web sajt.

Izvor: Google Blog