Srbija: stavovi mladih prema medijima

Srbija: stavovi mladih prema medijima

Rezultati istraživanja "Mediji i nove tehnologije među mladima u Srbiji“ objavljeni su u utorak, 16.9.2008. u Beogradu.

Prema istraživanju koje je provela marketinška agencija Strategic Marketing, a finansirao USAID, mladi u Srbiji najviše gledaju televiziju (88%), radio smatraju zastarjelim, a u novinama nalaze previše političkih tema. Internet svakodnevno koristi manje od 30% ispitanika, a većina svakodnevnih korisnika ima profile na društvenim mrežama Facebook i MySpace.

Pored društvenih mreža, internet se najviše koristi za primanje i slanje pošte, pretraživanje informacija i download muzike i filmova. Mladima reklame jednako smetaju i u štampi i na televiziji, a smatraju i da se na internetu može pronaći sve što mogu pročitati u novinama i magazinima.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku populacije od 15 do 29 godina, putem ankete i šest fokus grupa u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Izvor: Medija Centar Beograd, Politika