Sadržaj koji stvaraju korisnici

Sadržaj koji stvaraju korisnici

Sadržaj koji stvaraju korisnici ima potencijal da posluži dobrom novinarstvu, koje u svojoj osnovi teži da proširi tržište ideja, produbi naše razumijevanje tema i događaja i spoji ljude sličnih interesa.

Ako je dobro napravljen, sadržaj koji stvaraju korisnici nadopunjuje rad medijske kuće različitim glasovima i mišljenjima, doprinosti novinarskoj vjerodostojnosti i jača naš zadatak pouzdanog vodiča. Spoznaja o potencijalu sadržaja koji stvaraju korisnici zahtijeva pažnju i obzir, te određeni nivo povjerenje između izdavača i saradnika.

Sadržaj koji stvaraju korisnici suštinska je komponenta izgradnje zajednice i spoznaje interaktivnog potencijala Interneta.

Generalno govoreći, sadržaj koji stvaraju korisnici se dijeli na dvije široke kategorije:

•    Sadržaj koji korisnici sami stvaraju i sami objavljuju, koji je često sličan mišljenjima i komentarima i koji se generalno postavlja na Web site izdavača bez stručnog pregleda i redigovanja.


•    Urednički pregledan sadržaj koji korisnici stvaraju, koji je direktno zatražen – ”Ispričajte nam svoju priču” ili ”Pošaljite nam vijest u slici” – i koji može biti pregledan radi tačnosti, relevantnosti i dobrog ukusa prije objavljivanja.

Principi i vrijednosti

Izdavači koji su usvojili jasne standarde za objavljivanje sadržaja koji stvaraju korisnici će omogućiti da takav sadržaj poboljša novinarstvo njihove medijske kuće. Razmislite o sljedećem:

1) Uslovi objavljivanja sadržaja koji stvaraju korisnici, u kojima su objašnjena pravila učestvovanja, moraju biti objavljeni i dosljedno provođeni da bi bili ostvarivi.

2) U standardima treba da bude jasno objašnjena politika izdavača prema sadržaju koji stvaraju korisnici i prema sljedećim pitanjima:

•    Dobar ukus i prosuđivanje
•    Anonimno postavljanje priloga
•    Postavljanje linkova sa sadržaja koji stvaraju korisnici na vanjske izvore
•    Moderiranje

3) Izdavači sadržaja koji stvaraju korisnici moraju uspostaviti i jasno objaviti posljedice za korisnike koji svojim postupcima krše uslove koje je izdavač postavio. Takve posljedice se moraju dosljedno provoditi da bi bile pravične.

4) Oni koji odluče da objavljuju sadržaj koji stvaraju korisnici treba da odrede i pomire sva odstupanja između standarda za sadržaj koji stvaraju korisnici i onih koji postoje za novinare unutar medijske kuće. Naprimjer:

•    Da li očekivana korist od dozvoljavanja anonimno postavljenog sadržaja koji stvaraju korisnici opravdava napuštanje internih pravila za korištenje anonimnih izvora u mojoj medijskoj kući?

•    Mogu li se moje postojeće smjernice o korištenju vulgarnosti primijeniti na sadržaj koji stvaraju korisnici ili postoji drugačiji online standard?

Protokoli

1) Da li se moji standardi ukusa i prosuđivanja jasno bave sljedećim kategorijama?

•    Nepristojnost
•    Lični napadi
•    Lov na vještice
•    Ugrožavanje privatnosti
•    Etničke i rasističke uvrede
•    Kršenje autorskih prava i zaštitnih znakova

2) Da li moji standardi pružaju drugim korisnicima jednostavan i jasan način da obilježe sporni sadržaj?

3) Kod procjene anonimno postavljenog sadržaja koji stvaraju korisnici nasuprot postojećoj politici objavljivanja sadržaja unutar kuće, postavite sljedeća pitanja:

•    Suočava li se osoba koja šalje sadržaj sa problemima lične sigurnosti ili privatnosti?
•    Hoće li anonimno postavljanje sadržaja kog stvaraju korisnici povećati protok i razmjenu ideja? Hoće li povećati raznolikost rasprave?
•    Hoće li anonimnost štetiti vjerodostojnosti informacija ili rasprave?
•    Jesam li u mogućnosti da moderiram ili čistim anonimne priloge kojima se krše drugi standardi?
•    Jesu li neke kategorije anonimnog sadržaja koji stvaraju korisnici nužne, a neke neprihvatljive?
•    Jesu li korisnicima jasni uslovi pod kojima se anonimnost odobrava ili ograničava?

4) Postavljanje linkova na vanjske izvore na Webu je ključni element sadržaja koji stvaraju korisnici. Izdavači koji odluče da dozvole postavljanje linkova treba da upitaju:

•    Moraju li svi linkovi biti u skladu sa online uređivačkim standardima o dobrom ukusu i prosuđivanju moje medijske kuće?
•    Traži li se od korisnika da uz sadržaj koji su sami kreirali prilože opis ili objašnjenje materijala čiji link stavljaju?
•    Preuzimam li ja, kao izdavač, odgovornost za sadržaj sitea čiji je link korisnik stavio?
•    Jesam li objavio izjavu kojom objašnjavam da li preuzimam odgovornost za sadržaj linkovanih siteova ili ne?
•    Je li moja politika postavljanja linkova jasno objašnjena i objavljena?

5) Moderiranje je nužan elemenat u određivanju poželjnog nivoa uljudnosti sadržaja koji stvaraju korisnici. Moderiranje ima dva nivoa: aktivni i pasivni.

Aktivno moderiranje je po svojoj prirodi preventivno i obuhvata:

•    Registraciju
•    Čitanje sadržaja prije ili ubrzo nakon objavljivanja
•    Filter za prostačke izraze
•    Filter za spam

Pasivno moderiranje se oslanja na korisnike i obuhvata:

•    Samonadzor korisnika
•    Zastavice upozorenja koje postavljaju korisnici
•    Pritužbe čitalaca
•    Pritisak drugih korisnika (korisnici direktno nadziru jedni druge)

Pitanja koja treba razmotriti kod odlučivanja da li moderirati sadržaj koji stvaraju korisnici, te u slučaju pozitivnog odgovora, da li vršiti aktivno ili pasivno moderiranje:

•    Kakve imam mogućnosti za aktivno ili pasivno moderiranje?
•    Koje obaveze od osoblja zahtijeva aktivno moderiranje?
•    Ako odaberem da aktivno moderiram (unaprijed odobravajući sadržaj koji stvaraju korisnici), hoće li na kvalitet razgovora korisnika negativno uticati kašnjenja u postavljanju komentara?
•    Ako ne budem unaprijed odobravao sadržaj koji stvaraju korisnici, kako će nivo nemoderirane rasprave uticati na moju medijsku kuću?
•    Kakve posljedice mogu očekivati od odabira aktivne ili pasivne moderacije?
•    Treba li da koristim filter za jezik?
•    Hoće li moja odluka o moderiranju dovesti do optužbi za neopravdanu cenzuru?
•    Kako ću odgovoriti na takve optužbe?

6) Da bi naši standardi bili djelotvorni i da bismo minimizirali optužbe za neopravdanu cenzuru, ljudi koji šalju svoje priloge moraju znati i razumjeti posljedice svakog postupka kojim krše naše uslove za sadržaj koji stvaraju. I ovdje je dosljedno provođenje standarda važno radi pravičnosti. Posljedice mogu obuhvatati:

•    Brisanje linkova
•    Brisanje čitavih komentara
•    Blokiranje/zabrana korisnika

7) Standardi za urednički pregledan sadržaj koji stvaraju korisnici, a to su radovi koje dostavljaju korisnici na zahtjev ili poziv medijske kuće, generalno trebaju biti usklađeni sa standardima za radove novinara kuće:

•    Korisnici koji šalju fotografije, izvještaje o udarnim vijestima ili naručene blogove treba da očekuju da će njihov rad biti redigovan, da će podlijegati istim uslovima i standardima kao i novinari medijske kuće ili redovni saradnici i da će se suočiti sa istim posljedicama za radove kojima krše te standarde.

Česta pitanja

Koje metode stvaranja sadržaja mogu koristiti korisnici?
Dodavanje komentara na blogove i priče osoblja; javljanje na pozive da prilože fotografije, ocijene restorane i filmove ili pošalju opise događaja u kojima su učestvovali ili su im bili svjedoci; blogovi u stručnim oblastima i o lokalnim temama.

Koliko su efikasni filteri za prostačke izraze?
Ne puno. Korisnici nalaze razne načine da zaobiđu filtere – stavljanjem zvjezdica između slova, zamjenom slova kao što su ”o” sa ”0”, ”s” sa ”$”, itd.

Ko bi unutar medijske kuće trebao da prati sadržaj koji stvaraju korisnici?
Postoji nekoliko metoda. Ako se sadržaj koji stvaraju korisnici pojavljuje u blogu nekoga od osoblja, možete tog blogera zadužiti za praćenje. Možete formirati centralizovanu grupu za praćenje na vašem Web siteu. Ili možete praćenje povjeriti nekome izvana; sada nekoliko firmi nudi ovu uslugu koja se plaća.

Odgovaram li za sadržaj koji stvaraju korisnici i koji krši autorska prava ili nekoga kleveće?
Sudovi su do sada uglavnom smatrali da je zakonski odgovoran pojedinac koji postavi takav materijal, a ne vlasnik/operator Web sitea na kome se on pojavi. Međutim, mogli biste razmisliti o uticaju takvog materijala na ugled Web stranice.

Mogu li materijal koji stvaraju korisnici koristiti u novini?
Da, ako vaš sporazum sa online korisnicima kaže da imate pravo da objavite sadržaj koji stvaraju korisnici na drugim platformama. Ovo je još jedna ilustracija zašto uslovi Web sitea treba da budu objavljeni tako da ih korisnici najlakše mogu vidjeti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevod sa engleskog: Kanita Halilović
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

U avgustu 2006. godine, Poynter (www.poynter.org)  je okupio tim online novinara iz cijele zemlje na razgovor o pitanjima koja se tiču njihovog rada. Oni su pripremili ove smjernice o etičkom novinarstvu na Webu. Pročitajte više o konferenciji u tekstu Bob Steelea, “Gotovo je sa zbrkom: Priručnik o online etici."

Ovaj tekst dio je dokumenta „Etika online novinarstva: Smjernice sa konferencije” objavljenog 11. februara 2007. na web stranici Poynter.org.

Ovaj odjeljak su sastavili: Lea Donosky, Pat Stiegman, Robert Cox, Christine Montgomery, Mark Hinojosa i Butch Ward.

Tekst je preuzet i objavljen na MC Online uz odobrenje web portala “Poynter.org”. Svako dalje korištenje i distribucija ovog teksta podliježe uvjetima korištenja “Poynter.org” web portala.

Prevod i objavljivanje ovog teksta na MC Online omogućeni su zahvaljujući projektu Veza za zajednički angažman (VEZZA) koji podržava Švicarski ured za razvoj i saradnju (SDC). Više informacija o projektu VEZZA možete dobiti ovdje.