Suđenje makedonskom novinaru Tomislavu Kežarovskom

Suđenje makedonskom novinaru Tomislavu Kežarovskom

Zbog otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka, novinaru Kežarovskom preti kazna zatvora od najmanje 4 godine.

U Krivičnom sudu u Skoplju, u petak, 9. augusta 2013. počelo je suđenje makedonskom novinaru Tomislavu Kežarovskom, optuženom da je u novembru 2008 godine, u časopisu “Reporter” otkrio identitet zaštićenog svjedoka.
 
Novinar Kežarovski je optužen i pritvoren u maju 2013. godine, sa još sedam osoba, grupa u kojoj su sudija osnovnog suda, javni tužilac kao i bivše sudije koji su postupali u predmetu za ubojstvo, u javnosti poznatom kao “Oreše”. U tom postupku, svjedočio je zaštićeni svjedok sa kodnim imenom “Breza”, o čemu je pisao i novinar Kežarovski.
 
Javni tužilac u optužnici tvrdi da je novinar Kežarovski svjesno otkrio identitet zaštićenog svjedoka “Breza” i traži od suda da ne bude prihvaćena njegova odbrana, gde navodi da objavljivanje identiteta svjedoka nije urađeno sa namjerom da našteti nekome.
 
"U časopisu 'Reporter', gdje je objavljen članak, optuženi novinar Tomislav Kezarovski citira zakon o zaštiti svjedoka, on je diplomirani pravnik i njemu je veoma jasno da podliježe krivičnoj odgovornosti," navodi javna tužiteljica Lile Stefanova.
 
Zbog otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka, makedonski zakon propisuje kaznu zatvora od najmanje 4 godina. Novinar Kežarovski i istražni sudac Valentin Zafirov koji su optuženi zbog otkrivanja identita zaštićenog svjedoka “Breza”, mogu dobiti najmanju kaznu od 4 godine zatvora, koja se nakon izricanja može ublažiti do 2 godine, ako za to postoji volja sudije, predviđa makedonski krivični zakon. 
 
Tužilaštvo tvrdi da novinar Kežarovski, s time što je objavio podatke o zaštićenom svjedoku, omogućio optuženima za ubojstvo u slučaju “Oreše” i njihovim prijateljima da saznaju ko je zaštićeni svjedok i da utiču na njega, da ga zastrašuju, i na kraju, da on otkrije svoj identitet, da traži da mu se skine zaštita, te da da drugu izjavu, navodeći da je čitavo vreme dok je bio pod zaštitom lagao i da sad govori istinu, a ona je, da optuženi za ubojstvo nisu počinili zločin.
 
 
Optuženi Jane Pavlovski Tica i obitelj optuženog za ubojstvo u slučaju “Oreše”, jasno su prepoznali identitet zaštićenog svjedoka, saznali su ko je, pravili su napore da dođu do njega, slali su ljude kod njega dok je bio još u zatvoru u Štipu, pratili su njegovo kretanje i na kraju, napravili su situaciju da Zlatko Arsovski, otkrije svoj identitet i promjeni svoj iskaz- navodi tužilastvo. 
 
Po nalogu istražnog sudije i tužioca, prema svim optuženima u ovoj grupi primjenjene su posebne istražne mjere, uz prisluškivanje njihovih telefona i to u periodu od februara 2009. do aprila 2010. godine, tri mjeseca nakon objavivanja tekstova od strane novinara Kežarovskog.
 
Iz dokaza koji su prikupljeni na ovaj način, prisluškivanjem komunikacija, tužilaštvo tvrdi da se može vidjeti kako optužena grupa, na razne načine pokušava da pomogne optuženima za ubojstvo, vršeći uticaj na javnog tužioca i predmetnog sudiju.
 
Sud u Velesu koji je postupao po optužnici za ubojstvo dva puta je donosio presudu i izricao kaznu zatvora od 12 godina za optužene. Viši sud je dva puta ukidao tu presudu i naložio ponovo suđenje, nakon čega je u martu ove godine sud donio oslobađujuću presudu. To se desilo nakon što je zaštićeni svjedok zatražio da mu se skine zaštita i rekao da je sve što je izjavio dok je bio pod zaštitom bila laž i da nije istina to što je tvrdio da su optuženi krivi za ubojstvo.
 
Nakon ovakvog preokreta u slučaju, aktiviralo se Tužilaštvo za gonenje organizovanog kriminala i uhapsio sudiju i javnog tužioca koji su postupali u tom predmetu, advokate, bivše sudije i novinara.
 
U Skoplju je zbog pritvora Kezarovskog organizirana serija protesta na kojima su novinari tražili oslobađanje svog kolege.
Novinari su tražili odgovor od suda i države, zašto je u pritvoru novinar koji je objavio informaciju prije 5 godina? Njima su bili nelogična objašnjenja koja je davao sud da novinar Kezarovski može da utiče na svjedoka ili da pobjegne iz zemlje.
 
 
 
“Ukoliko je Kezarovski imao takve namjere, to je mogao uraditi još 2008. godine, ali dosad se on nije skrivao, nije bježao, nije prijetio svjedocima. Naime, on se odazivao na svaki poziv javnog tužioca pred kojim je par puta davao izjavu za ovaj slučaj, ”ističu iz Inicijativnog odbora za oslobađanje novinara Tomislava Kežarovskog.
 
Jedno od pitanja na koje se tražio odgovor je bilo i ono oko pravnog statusa zaštićenog svjedoka “Breza”. Da li je bio zaštićen u vrijeme kad su objavljivani članci u 2008. godini ili je taj status dobio u 2010. godine, kada je potpisao ugovor sa odjeljenjem za zaštitu svjedoka? 
 
Tužilaštvo tvrdi da je Zlatko Arsovski, bio saslušan na 5.11.2008 godine, pod pseudonimom “Breza” kao sta je navedeno i u sudskog zapisnika ko ga je objavio Kezžarovski u novinama, pa od tog trenutka nije bilo dozvoljeno iznosenje podataka o njemu.
Tomislav Kežarovski ponudio je garanciju u vrijednosti 20.000 eura, kao zalog da neće pobjeći i da će se pojavljivati na suđenju. Sud nije prihvatio garanciju i on će i dalje ostati u Istražnom zatvoru, najranije do objavljivanje presude, koja se može očekivati u oktobru ove godine. 
 
- Ponuđena garanciju u iznosu od 20.000 eura ne korespondira sa težinom krivičnog djela za kojeg je optužen Kežarovski, i ne možemo prihvatiti da će on biti prisutan za vrijeme dok traje suđenje – navodi javni tužilac.
 
 
Advokat Kežarovskog, Filip Medarski, ističe da sud mora donijeti rješenje o visini ponuđene garancije, ali to nije učinio. Krivični sud je čak produžio pritvor za još 30 dana nakon podizanje optužnice, iako se Apelacioni sud još nije izjasnio za njihove žalbe na ranije određeni pritvor, što predstavlja pravni presedan.
 
Nakon podnošenja optužnice, optuženi imaju pravo na žalbu vijeću kojeg čine tri sudije, Krivični savjet, ali u ovom slučaju, niko nije podnio žalbu na navode tužilaštva, nakon čega je optužnica postala pravosnažna i suđenje je zakazano za 9 augusta.
 
Među svjedocima koji će biti saslušani je i poslanik u makedonskog parlamenta, iz vladajuće stranke VMRO DPMNE.
Poslanik Trajčo Dimkov, tada je bio direktor zatvora u Štipu pa on treba svjedočiti o pritiscima koji su rađeni nad zaštićenim svjedokom, koji je bio smješten u tom zatvoru.
 
Tomislav Kežarovski, kao novinar dnevnog lista “Nova Makedonija” gdje je radio do dana hapšenja u maju, pisao je i o istrazi o smrti poznatog novinara Nikola Mladenova. On je ponudio dokaze koje je našao na mjestu nesreće nakon povlačenje istražnih organa sa mjesta uviđaja. 
 
Nakon privođenja za slučaj sa otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka, on je bio ispitivan i o tome šta je pisao o propustima koji su urađeni o sprovođenju istrage o smrti Nikola Mladenova.
 
Glavni sudac je Dijana Gruevska Ilievska, koja je od početke ove godina raspoređena da sudi na slučajevima organizovanog kriminala. Sutkinja je 7 godina.