U slučaju neprovođenja digitalizacije, analogno emitovanje se gasi u junu 2015.

U slučaju neprovođenja digitalizacije, analogno emitovanje se gasi 17.06.2015.

U slučaju neprovođenja digitalizacije, analogno emitovanje se gasi u junu 2015.

Ukoliko se ne provede proces digitalizacije, analogno emitovanje se gasi 17. juna 2015. godine a javni servisi i komercijalne TV stanice gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja, saopšteno je na sjednici Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije, održanoj 13. novembra 2014. godine. 

Vijeće takođe upozorava da je dosadašnjim zastojima koji proizilaze iz neusvajanja Akcionog plana, direktno ugrožena industrija emitovanja u BiH, te da su dovedene u pitanje preuzete međunarodne obaveze BiH, proistekle iz potpisanih sporazuma, koje mogu rezultirati izricanjem sankcija od relevantnih međunarodnih institucija.  Ukoliko dođe do gašenja analognog emitovanja, Vijeće upozorava na ozbiljne probleme pravne prirode koji bi se mogli pojaviti a koji su uzrokovani neprovođenjem Strategije uvođenja digitalne televizije u BiH. 

Od 17.06.2015. godine javni RTV servisi, kao i komercijalne TV stanice gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja. Postojeće dozvole neće biti ugrožene u programskom segmentu, tako da će stanice moći proizvoditi program prema programskim uslovima, ali tehnički uslovi dozvole prestaju da važe. U svjetlu navedenoga, a sa ciljem alarmiranja svih relevantnih sudionika u procesu prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje, Vijeće je iniciralo održavanje Okruglog stola na ovu temu, koji će biti održan u četvrtak, 27.11.2014. godine, u Sarajevu. Vijeće očekuje da će predstavnici industrije, kako javni RTV servisi tako i komercijalne TV stanice uzeti aktivno učešće. 

Pored ove tačke, Vijeće je na današnjoj sjednici takođe razmatralo i tačku dnevnog reda o iznosu RTV takse, i složili su se da će predložiti Parlamentarnoj skupštini da iznos RTV takse za Javne servise ostane nepromijenjen.