Outriders: Lokalni novinari udruženo izvještavaju o globalnim problemima

Outriders: Lokalni novinari udruženo izvješavaju o globalnim problemima

Outriders: Lokalni novinari udruženo izvještavaju o globalnim problemima

Grupa novinara iz različitih krajeva svijeta temeljito izvještavaju o istoj temi.

foto: Outriders / Mauricio Palos, Meksiko; Chara, Kina;

U jutro petog maja, osam novinara iz osam različitih zemalja, počeli su, koristeći hashtag #DeepBreath i multimedijalno izvještavanje da objavljuju priče o zagađenosti zraka. Tokom narednih 24-sata svaki od novinara radio je sa jednom osobom koja je nudila jedinstveni glas o zagađenju: od doktora, aktivista, istraživača, do ljudi ugroženih tim problemom. Novinari i fotoreporteri su simultano objavljivali svoj radni proces na društvenim mrežama, sa fokusom na Facebook i Instagram. Pored toga, sav materijal koji su proizveli tokom 24-sata objavljivan je i na zvaničnom sajtu.

Ovakvo 360 stepeni, uživo izvještavanje u online prostoru, rezultiralo je novim projektom organizacije Outriders. Kombinujući iskustvo i znanje lokalnih novinara sa novim medijskim tehnologijama, tim iz Outridersa je na jedinstven način približio čitateljima problematiku zagađenja zraka.

“Ono što mi u Outriders-u želimo da dokažemo jeste da inovativno ne znači najgore, naša ideja jeste da ‘prevedemo’ tradicionalno novinarstvo u digitalni jezik. Za #DeepBreath projekat, odabrali smo da sarađujemo sa lokalnim novinarima, iskusnim reporterima i fotoreporterima. Oni najbolje znaju probleme svoje zemlje i u mogućnosti su staviti sve to u pravi kontekst,” ističe Magdalena Chodownik, novinarka iz Poljske i koordinatorica #DeepBreath projekta.

U #DeepBreath projektu učestvovalo je osam novinara iz raznih zemalja svijeta: Chara (nadimak) iz Kine, Mauricio Palos (Meksiko), Mahmoud Khattab (Egipat), Benjamin Filarski (Nepal), Maria de la Guardia (Afghanistan), Brayan Jaybee (Kenija), Vishal Manve (Indija), Magdalena Chodownik (Poljska).

Magdalena, koja je ujedno radila na koordinaciji ostalih sedam novinara iz ovog projekta, ali i izvještavala iz Krakova o problemu zagađenja, ističe da način na koji danas novinari rade, povlači brojna pitanja.

“Novinari sa kojima smo mi sarađivali su uradili odličan posao, i to ne samo u smislu kreiranja novog sadržaja i pričanja priča na kratak ali angažujući način. Oni su takođe pokazali veliku razinu profesionalizma, pripremljenosti za posao, kao i praćenje novinarske etike i protokola“.

Ovo je treći po redu projekat Outriders tima u kojem su bili vođeni idejom da globalne probleme treba ispitivati sa lokalnog nivoa i uz korištenje potencijala raznih digitalnih platformi. Kada je riječ o #DeepBreath projektu, kako Magdalena objašnjava, ono što su željeli da urade jeste da kombinuju priče iz zemalja gdje su smog i zagađenost očigledan problem, sa onim zemljama gdje je ova problematika još uvijek neistražena.

„Za sljedeći projekat ćemo primijeniti isti scenario. Na ovaj način želimo ljudima da pokažemo šta bi se moglo desiti ukoliko ne reaguju na vrijeme“.

Koncept lokalne perspektive i globalne pokrivenosti je nešto što je veoma važno za Outriders tim. Magdalena ističe da je slogan „djeluj lokalno, razmišljaj globalno“ nešto što se spomije još odavno ali da takav pristup izostaje u većini medija.

„Postoje problemi koji utiču na ogroman broj ljudi u isto vrijeme. Kao recimo pitanje migracija. Oko 60 miliona ljudi širom svijeta je izmješteno iz svojih sredina iz brojnih razloga – od rata i konflikta pa do efekata klimatskih promjena. I mi novinari moramo da naučimo kako da pokrivamo globalne probleme na globalan način ali ne zaboravljajući lične ljudske priče. Mediji su donekle uspijevali do sada, ali isto tako su zanemarili brojne dijelove svijeta. Prema trenutnoj statistici, očekuje se da će negdje između 150 i 250 miliona ljudi migrirati do 2050. Kako ćemo se nositi sa tim pričama, ako nam je teško izvještavati o 60 miliona“, objašnjava Magdalena.

Jedan od učesnika u projektu je i Mauricio Palos, dokumentarni fotograf iz Meksika, koji je za #DeepBreath izvještavao o zagađenju iz perspektive naučnika koji su pričali o poslu koji oni obavljaju.

„Moramo se prilagoditi novom digitalnom jeziku, ukoliko želimo da priče koje radimo imaju veći efekat na društvo“, ističe Mauricio.

Kompletan materijal koji su novinari proizveli petog maja dostupan je ovdje. Mauricio kaže da je sa optimizmom prihvatio priliku da učestvuje u kreiranju materijala iz Meksika jer vjeruje da će finalni izvještaj pokazati kako se razne zemlje suočavaju sa zagađenjem zraka i šta je to što čovječanstvo može očekivati.

„Sama činjenica da smo radili u real time je izazvala mnogo znatiželje, kao i to da smo proizveli veliku količinu informacija u kojima je fokus na jednom određenom danu u kojem pričamo o zagađenju zraka“, navodi Mauricio.

Pored originalne ideje u kojima brojni novinari širom svijeta izvještavaju u stvarnom vremenu o problemu koji se, na koncu, tiče globalne publike, činjenica da je cijeli proces rada tokom tog dana izvještavanja bio objavljivan online, doprinosi i transparentnosti projekta.

Jakub Górnicki, osnivač Outridersa, naveo je da interaktivno i originalno izvještavanje, takođe zahtijeva vrijeme, ali i novac.

“Naša namjera je da budemo potpuno transparentni oko načina na koji radimo, ali takođe želimo objasniti našim čitateljima šta je sve potrebno da bi se izvještavanje ove vrste moglo uopšte izvesti“.

Krajnji cilj Outriders izvještaja jeste da doprinesu konstrukciji znanja i razumijevanja publike, koja kroz njihov rad može da formira nove perspektive o problematici o kojoj novinari pišu. Kada je riječ o reakciji publike na trenutni #DeepBreath projekat, Jakub ističe da najveći uspjeh bi bio onda kada bi se publika priključila diskusiji.

„To bi nam dalo moć da radimo još napornije na ovakvim sadržajima“.

S druge strane, ovaj projekat je izazvao veliko interesovanje u online prostoru i Jakub isto tako ističe da je to jedna od stvari kojima su se nadali, ali nisu očekivali da će se desiti tako brzo.

„Prvo su nas spomenuli na Journalism.co.uk a sada nas vi intervjuišete. To nam na neki način potvrđuje da, ako imate dobar tim i ako je priča angažirajuća, onda možemo da nastavimo da radimo ono što najviše želimo – da izvještavamo“.