Etika, mediji, pravosuđe

Etika, mediji, pravosuđe

Etika, mediji, pravosuđe

Radionica “Izvještavanje iz krivičnog pravosuđa za studente novinarstva” rezultirala je u preporukama za medijsko izvještavanje.

foto: pixabay

Etika se zasniva na preciznom, tačnom i fer izvještavanju i predstavlja jedan od temelja novinarstva. Obično je uokvirena u etički kodeks kakav je u BiH 1999. godine usvojilo Vijeće za štampu. Novinarska etika se vodi principima opštih ljudskih vrijednosti, i koliko je važno poštovati ih toliko to ponekad u praksi nije jednostavno.

Studenti novinarstva, politologije i sigurnosnih studija sa Fakulteta političkih nauka i Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, učestvovali su u radionici o izvještavanju o pravosuđu u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Mediacentra Sarajevo gdje su se detaljno upoznali sa organizacijom i načinom na koji funkcioniše pravosudni sistem i institucije, medijskim izvještavanjem o pravosuđu sa fokusom na važnost profesionalnog i etičkog izvještavanja. Utvrdili su deset osnovnih etičkih principa u novinarstvu:

• Objavite istinite, tačne i precizne informacije
• Budite nezavisni, fer i nepristrasni
• U fokusu imajte javni interes
• Poštujte ljudska prava
• Preuzmite odgovornost za objavljeno
• Poštujte privatnost osoba o kojima izvještavate
• Dajte prostor svim stranama priče
• Štitite i poštujte svoje izvore
• Ne podstičite mržnju i ne doprinosite senzacionalizmu
• Budite transparentni u svom radu

Profesionalno izvještavanje o pravosuđu zahtijeva pripremu i predznanje. To nije uvijek jednostavno kada se uzme u obzir brzina u kojoj mladi novinari često moraju da djeluju, da odu na suđenje i prate neki slučaj s kojim nisu imali dovoljno vremena da se upoznaju. Pojedini studenti koji su učestvovati u prošlosedmičnoj radionici imali su ograničeno iskustvo u izvještavanju o pravosudnim temama, a sa svojim kolegama su napravili deset preporuka za izvještavanje o pravosuđu:

• Provjerite sve tvrdnje dvaput
• Ne pretpostavljajte ništa
• Potvrdite priču iz što više izvora i zaštitite svoje izvore
• Dajte prostora svim stranama u priči
• Budite fer i nepristrasni
• Ne doprinosite dramatizovanju priče
• Izvještavajte jasno i nedvosmisleno
• Poštujte procedure pravosudnih institucija ali i zahtijevajte informacije
• Upoznajte se sa terminologijom ali je i prilagodite da bude razumljiva široj javnosti
• Ne izvlačite činjenice iz konteksta

Budući novinari smatraju da bi i pravosudne institucije mogle da budu transparentnije u svom radu, otvorenije prema javnosti i medijima i da službenici za odnose s javnošću obezbijede opštrnije i ažurnije odgovore i više audio i video materijala i prilika za razgovor.