izvještavanje o pravosuđu

Nedovoljna transparentnost pravosudnih institucija tokom pandemije

Novinari nisu zadovoljni komunikacijom s pravosudnim institucijama.

Pravosuđe i mediji – saveznici ili...?

Pravosudne institucije koje bi trebale da brinu o poštovanju prava novinara na pristup informacijama, često su dio problema.

Etika, mediji, pravosuđe

Radionica “Izvještavanje iz krivičnog pravosuđa za studente novinarstva” rezultirala je u preporukama za medijsko izvještavanje.

Subscribe to RSS - izvještavanje o pravosuđu