Magazin: Etika

Da li je to što radi WikiLeaks novinarstvo ili čak istraživačko novinarstvo? Nije. Bez kredibilnih medija koji su objavljene informacije obradili, one bi se izgubile u internetskom kosmosu.
Jučer su slovenački građani na referendumu odbacili novi zakon o RTV Slovenija koji javni servis  obavezuje na emitiranje programskih sadržaja za zajednice naroda i narodnosti bivše Jugoslavije.
Oligarhijska struktura političkih stranaka u BiH od politike je odavno stvorila one-man-show u kome, nažalost, domaći Trumani nikada ne pronađu kulise iza kojih bi iskoračili u stvarni svijet.
Na Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu upriličena su dva događaja koja prokazuju ulogu novinarstva u kreiranju realnosti kroz uvezivanje sa vladajućom ideologijom u jedan sistem.
«Prije nekoliko godina sam išao kod žene koja gleda u kašike. Htio sam da lično istražim tu seansu, da vidim ima li tu ustvari ikakve mistike ili nam je to sve od tranzicije».

Pages