Magazin: Preporuke

Resurs za nastavu medijske pismenosti: Novinari i novinarke predstavljaju svoje medijske kuće

Serijal video klipova u kojima novinari i novinarke predstavljaju medijske kuće u kojima rade i način na koji mediji funkcionišu koristan je resurs za nastavu medijske pismenosti.

Antisemitski diskurs na Zapadnom Balkanu
Publikacija

Iako je uvriježeno mišljenje da u BiH nije prisutan antisemitizam, istraživanje je pokazalo da je on prisutan u bh. online prostoru

Uokvirianje infodemije: Uloga i funkcija vizuala u okvirivanju dezinformacija o koroni

Novosadska novinarska škola obavila je istraživanje o ulozi vizuala u dezinformacijama o korona virusu, registrovanim u medijima i na društvenim mrežama u Srbiji.

Priručnik o savremenim novinarskim vještinama

Novosadska novinarska škola objavila je priručnik za novinar/kee i student/ice novinarstva o savremenim novinarskim vještinama.

Mobilna aplikacija: Alati za provjeru informacija

Albany Associates je kreirao aplikaciju koja korisnika korak po korak vodi kroz proces identifikacije dezinformacija na Zapadnom Balkanu.

Pages