Magazin:

Principi koji mogu pomoći novinarima da se pridržavaju etičkih standarda dok  prikupljaju audio i video materijale za priču.

O etičkim dvojbama s kojima se autor suočio istražujući nestanak petnaestogodišnjakinje i pišući seriju tekstova o njezinoj sudbini.
U sjećanje na velikog bh. novinara, preminulog 29. septembra 2008, objavljujemo njegovu knjigu "Ja, novinar" koja bi trebala biti obavezna literatura svima koji ulaze u novinarsku profesiju.
Besplatan program čuva preglednost podataka u tabelama pri pretvaranju PDF-a u tekstualni fajl zarad dalje analize podataka.
Kako otkriti nevidljive veze

Softver koji koriste policije, tužilaštva i tajne službe za otkrivanje veza u ogromnim količinama naizgled nepovezanih podataka - koriste i novinari.

Pages