Mali pojmovnik digitalizacije

Mali pojmovnik digitalizacije

Spisak pojmova u vezi sa digitalizacijom televizije možete vidjeti ovdje:

Šta je digitalizacija?

Digitalizacija je proces pretvaranja analognog signala u digitalni
oblik. Moguće je digitalizirati sve vrste gradiva, od teksta, preko
audio i video zapisa, sve do trodimenzionalnih objekata. Više pročitajte ovdje.

Digitalno vs analagno

Digitalna televizija unapređuje postojeću analognu televiziju u svim aspektima. Zbog prirode digitalnog signala ne dolazi do gubitka kvaliteta prenosa, jer je primljeni digitalni signal identičan odaslanom. Digitalna televizija prevazilazi probleme analogne televizije kao što je titranje slike, iskrivljavanje boja, višestruka slika i tako dalje. Zvuk je snimljen višekanalno pa može vjernije dočarati ambijente u kojima se odigravaju scene u filmovima ili atmosfere na rok koncertima.

Više o ovome pročitajte ovdje.

Razlozi za digitalizaciju

1.    Digitalizacija radi zaštite izvornika - u početku najčešći razlog. Postoje dva aspekta zaštite:
o    Na korištenje se daju elektroničke verzije gradiva, a original se čuva od oštećenja
o    U slučaju gubitka ili uništenja originala elektronička kopija (u većoj mjeri) nadoknađuje gubitak
2.    Digitalizacija radi povećanja dostupnosti - original je dostupan samo na jednom mjestu, a dostupnost kopije ovisi o broju kopija. Kod digitalnih inačica originala dostupnost je gotovo neograničena
3.    Digitalizacija radi stvaranja nove ponude i usluga - prebacivanjem u digitalni svijet otvara se mnogo novih mogućnosti; razmjena metapodataka, ubrzano pretraživanje teksta, lakša analiza gradiva, virtualno spajanje fizički udaljenog gradiva i slično
4.    Digitalizacija radi upotpunjavanja fonda - fond se može digitalizacijom upotpuniti gradivom koje je u vlasništvu druge osobe
5.    Digitalizacija na zahtjev - sporedni razlog digitalizacije, najčešće u obliku dodatnih usluga.

Više o tome možete vidjeti ovdje.

E-otpad nakon digitalizacije

Kao najvažniji razlog za ovu promjenu navodi se javna bezbjednost, odnosno čistiji etar za potrebe komunikacije policije, hitne pomoći i ostalih javnih službi. Uvođenjem ove tehnologije građani će dobiti bolju sliku, više kanala i bogatije prateće sadržaje. Ovaj događaj sa sobom ne nosi i jednu opasnost po planetu na kojoj živimo – pojavu novih količina elektronskog otpada. Očekuje se, tačnije, dešava se u prethodnih nekoliko mjeseci, ogroman porast količine elektronskog otpada nastalog zamjenom starih analognih televizora novijim uređajima. Eksperti ono što se događa čak nazivaju cunamijem elektronskog otpada nezapamćenih razmjera, a stare televizore ocjenjuju kao jedan od najvećih zagađivača. Prosječna masa TV aparata je četiri kilograma, od čega najveći dio odlazi na olovo i teške otrovne metale kao što su barijum, kadmijum i hrom. U najboljem slučaju, opasni materijali čine polovinu mase uređaja, pa ako pomnožimo ovu brojku sa oko 100 miliona, koliko se procjenjuje da trenutno postoji analognih televizora, dobijamo 200.000 tona opasnog materijala koji zahtijeva odgovarajuće odlaganje i reciklažu. SAD su učinile mnogo toga da spriječe nepravilno odlaganje e-otpada nastalog ovom promjenom. Strogo je zabranjeno bacanje televizora na otpad, promovišu se i pomažu kompanije koje obezbjeđuju recikliranje, a neki proizvođači televizora nude i otkup starih modela, često uz odgovarajuću naknadu ili popust za kupovinu novog aparata. Prema predviđanjima stručnjaka za zaštitu životne sredine, veliki broj starih televizora završiće kao polovna roba na tržištima manje razvijenih zemalja ?užne Amerike, Azije i Afrike, što dodatno globalizuje problem. Više o tome pročitajte ovdje.

Pojmovnik od A do Ž/Š možete vidjeti ovdje.

Korisni linkovi:

http://tvsa.ba/ba/vijesti/provedba_digitalizacije_u_bih

http://www.reci.ba/BiH_press_o_EU/dnevni_list/Default.aspx?id=10759&temp...

http://otvoreno.ba/vijesti/bih/15961-proces-digitalizacije-potpuno-je-bl...

http://www.reci.ba/reciba_glasnik/dokumenti/tema_sedmice/Default.aspx?id...

http://www.benchmark.rs/benchmark-testovi/multimedija/digitalizacija-tel...

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/838066/Po%C4%8D...

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2010/10/06/0338006.html