Konvergencija u redakcijama

Konvergencija u redakcijama

Konvergencija predstavlja suštinski preduslov za multimedijsku novinsku kuću. To je sistem upravljanja redakcijom kojim se smanjuju troškovi i štede resursi, jača ime kuće i otvaraju nove mogućnosti sticanja prihoda.

Ona novinskoj kući daje dosljedan uređivački fokus, koji se realizuje bez obzira koje uređaje publika odabere za pristup informacijama.

Konvergencija je pitanje uređivačke strategije. Ona je nužna za efikasno funkcionisanje moderne redakcije.

Osnovu konvergencije čini redakcijski superdesk. To je prostor za komandovanje i rukovođenje gdje se donose sve ključne odluke.

Superdesk

 

Sve ključno uređivačko osoblje treba da dijeli isti prostor. Svaka osoba ima određenu ulogu.

Ulaz i izlaz

Urednik koji vrši prijem

• Odgovoran za obavještavanje Superdeska o svom materijalu koji dolazi od novinskih agencija, saradnika i dopisnika.
• Odgovoran za praćenje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i stranih štampanih, RTV i online medija.
• Saziva kratke stojeće sastanke  povodom udarnih vijesti.
• Uloga urednika za prijem znači da se urednici koji su zaduženi za različite forme proizvodnje, bila to TV, radio, štampa ili online, mogu koncentrisati na kontrolu kvaliteta bez ometanje, pri čemu se mogu osloniti na urednika za prijem koji se brine da ništa ne bude propušteno.

Urednik

• Donosi ključne odluke u redakciji.
• Oslanja se na urednika za prijem da ga obavještava o tome šta je na raspolaganju.
• Poziva ostatak tima Superdeska da pomogne u donošenju odluka, ali preuzima samostalnu odgovornost za odabir tema koje kuća prati.
• Ima krajnju odgovornost za svu proizvodnju.

Urednici za izlazne proizvode

• Preuzimaju odgovornost o provođenju odluka u izlaznim proizvodima.
• Poboljšavaju praćenje događaja.
• Osiguravaju međusobnu saradnju i zajedničko korištenje resursa.
• Odgovorni su za kontrolu kvaliteta cjelokupne proizvodnje na svojoj platformi.
• Brane reputaciju kuće u pogledu kvaliteta, tačnosti, nepristrasnosti, uravnoteženosti, pravičnosti i istinitosti.
• Pored urednika za proizvodnju ne može proći ništa što bi moglo naštetiti kući.

Urednik za nova planiranja

• Izrađuje i iznosi raspored budućih planova na svakom novinarskom sastanku.
• Brine se da svi urednici rubrika predaju dnevni red budućih planova za ekskluzivne priče.
• Brine se da se priče prate odgovorno i na način koji pokazuje da je novinska kuća posvećena novinarstvu.
• Usko sarađuje sa urednikom za interaktivnost kako bi osigurao da temeljite istraživačke priče sadrže činjenične dosjee, tabele koje sadrže važne događaje u određenom vremenskom periodu i profile.

Menadžer za resurse

• Odgovoran za sve resurse koji su potrebni za pravljenje vijesti.
• Odgovoran za preraspodjelu resursa po potrebi kada se dogodi udarna vijest.
• Zna gdje su svi resersi, i uređivački i tehnički, i može odgovoriti na pozive urednika za proizvodnju osiguranjem potrebne logistike.

Proizvodnja

• Odgovorna za isporučivanje novinarskih radova na poziv urednika Superdeska.
• Odgovorna za unapređenje rada na pojedinim platformama.

Pravila konvergencije

• Nijedna priča nije ekskluzivna za samo jednu platformu
• Korisnici će primiti iste informacije bez obzira koji uređaj odaberu
• Sadržaj se mora u potpunosti iskoristiti na svim izlazima
• Jasan uređivački prijedlog, iznesen na svim platformama
• Jedan skup novinarskih prioriteta
• Pristup vijestima koji se neutralno odnosi prema svim platformama
• Centralni sistem proizvodnje vijesti koji je dostupan svom osoblju
• Sistem upravljanja sadržajem (Content Management System – CMS) koji omogućava da se sav sadržaj unosi u bazu podataka koja se može koristiti na svim platformama
• Fleksibilan, multimedijski uređivački tim koji posjeduje višestruke vještine

Prednosti konvergencije

• Jasnoća i dosljednost novinarske poruke
• Centralizovano uređivačko planiranje
• Usavršeno prikupljanje vijesti
• Izbjegavanje dupliranja
• Ušteda resursa
• Jačanje branda
• Sposobnost odgovaranja novim poslovnim izazovima sa postojećim resursima
• Prikupljanje svježeg materijala za priče (angažovanjem publike preko web stranice).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevod sa engleskog: Kanita Halilović
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta „Javne debate o medijima i demokratiji“ koji podržava Office of Public Affairs ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.