menadžment u redakciji

Izvještavanje o pandemiji COVID-19: Savjeti za novinare i novinarke

Kako se nositi sa psihološkim posljedicama izvještavanja u vrijeme pandemije.

Ima svakakvih šefova. Neki su odlični. Možda ste vi jedan od njih ili da je to osoba za koju radite. Evo šta autorica misli o umijeću odličnih šefova. Tu su i linkovi koji vam mogu pomoći.
Između vrijednosti brzine u online svijetu i novinarske obaveze temeljitog, tačnog i etičkog rada postoji prirodna napetost.
Konvergencija je suštinski preduslov za multimedijsku novinsku kuću. To je sistem upravljanja redakcijom kojim se smanjuju troškovi i štede resursi, jača ime kuće i otvaraju nove mogućnosti sticanja prihoda.
Subscribe to RSS - menadžment u redakciji